Namn: Monika av Hippo

Född: 331 e.Kr i Tagaste, nuvarande Algeriet

Död: 387 e.Kr i Ostia, Italien

Känd som: mor till kyrkofadern Augustinus

Augustinus är en av de mest kända kyrkofäderna genom historien. Han var en skicklig teolog och retoriker och än i dag hämtar många teologer och predikanter inspiration från hans tankar och verk.

Augustinus mor hette Monika och var uppvuxen i en kristen familj i norra Afrika. Hon gifte sig dock med en man som inte var kristen och därför döptes aldrig deras söner. Det sägs att hon, under tiden då Augustinus ännu inte var omvänd, fick en uppenbarelse från Gud om att hon skulle söka upp sin son och försöka omvända honom till den kristna tron. Det verkar ha lyckats då han omvänder sig och låter sig döpas samma år som Monika avlider. Senare tillskriver Augustinus en stor del av sin omvändelse till sin mors förböner.

Vi får lov att tro att våra böner faktiskt gör skillnad, även om vi kanske inte alltid ser något resultat här och nu.

Monika får vara en förebild för oss när det gäller förbön för våra nära och kära. Vi får lov att tro att våra böner faktiskt gör skillnad, även om vi kanske inte alltid ser något resultat här och nu. Vi bör även vara otroligt tacksamma för våra föräldrar och släktingar som ber för oss kontinuerligt. Det är en stor förmån att få vara innesluten i förbön! Har du inga föräldrar eller släktingar som ber för dig så är ett tips att fråga någon kristen person som du känner förtroende för om de skulle vilja bli din förebedjare. Glöm inte heller bort att be för dina föräldrar!