Namn: William Wilberforce

Född: 24 augusti 1759 i Hull, England

Död: 29 juli 1833 i London

Känd som: En an de främsta krafterna bakom slavhandelns avskaffande

William Wilberforce var en man med tålamod och vilja som ingen annan. När han studerande vid universitetet i Cambridge kom han till tro på Gud genom kristna vänner. Efter det kände han starkt att hans livsuppgift var att kämpa för de svaga i samhället. Så småningom fick han en plats i det brittiska parlamentet och där började han sin kamp mot slavhandeln som var utbredd över hela världen.

Fast besluten om att inte ge upp

Wilberforce tog varje tillfälle att väcka förslaget om att avskaffa slavhandeln, men ingenting hände. Han fortsatte och försökte tillsätta en utredning som skulle jobba med frågan, men han fick ständigt nekande. I 19 år höll han envist på att tala för att slavhandeln skulle avskaffas, fast besluten om att inte ge upp. Och till slut lyckades han. 1808 genomdrevs en lag som förbjöd slavhandeln i hela Storbritannien. Därefter tog fler och fler länder efter Storbritanniens exempel.

Tack vare Wilberforce outtröttliga tålamod och starka tro på att Gud ville använda honom fick miljontals människor sin frihet. I en av sina skrifter skriver Wilberforce att ”människans uppgift är att gestalta sitt liv till ett vandrande inför Guds ögon”.

Fundera: Vad innebär det i ditt liv?

Foto: WHM146809 Portrait of William Wilberforce (1759-1833), 1794 (oil on canvas) by Hickel, Anton (1745-98) oil on canvas © Wilberforce House, Hull City Museums and Art Galleries, UK German, out of copyright
DELA
Föregående artikelGud vill använda oss olika
Nästa artikelGud leder