Swaziland är ett av Afrikas minsta länder och här bekänner sig många som kristna. Det är därför lätt att leva ut sin kristna tro, men samtidigt är det många som lider till följd av torka och AIDS.

Namn: Sphephiso Tsabedze   Ålder: 16 år Bor: Buhleni Sysselsättning: studerar

Vilka religioner finns i Swaziland?

I landet finns det tre religioner. Kristendomen är störst, ungefär 80 % av befolkningen är kristna. Av de resterande 20 % är ena hälften muslimer och den andra hälften utgörs av utövare av en gammal inhemsk religion där man bland annat tillber sina förfäder. Bland de som kallas kristna finns det dock kyrkor med synkretistiska* inslag och vissa som är mer sektartade.

Swaziland
Huvudstad: Mbabane
Befolkning: 1,4 miljoner
Officiella språk: engelska och swazi
Kung: Mswati III
Gränsar till: Moçambique och Sydafrika

Hur är relationen mellan de olika kyrkorna/religionerna?

Mellan religionerna finns inget samarbete. Relationen mellan kristendomen och den inhemska religionen är kall, eftersom de kristna inte vill förknippas med religioner som tillber sina förfäder. Däremot finns det goda relationer mellan kyrkorna inom kristendomen, åtminstone här i Buhleni med angränsande byar. Bland annat hjälps vi åt att starta nya församlingar. Detta sker genom att personer från flera olika församlingar går samman för att starta en ny församling och då får stöd från sina tidigare församlingar.

Hur är det att bo i Swaziland?

Jag vill inte kritisera kungen, som många gör, för han är ändå kristen. Dock har många i landet för tillfället stor brist på vatten på grund av den värsta torkan på årtionden. Ungefär hälften av befolkningen saknar tillgång till el, men även om man har tillgång har man inte alltid råd. Många lever under fattiga förhållanden och flera saknar jobb. För att klara av ekonomin är det vanligt att man bor i “storfamiljer”, där flera besläktade familjer bor tillsammans och där man delar på inkomster och utgifter. Utöver detta är många drabbade av AIDS. Den officiella siffran ligger på 25 %, men den är nog egentligen uppåt 40 %. Hela 9 av 10 sjukhusbäddar tas upp av AIDS-patienter.

Hur är det att vara kristen i Swaziland?

Det är lätt. Det finns inga direkta utmaningar då det är ett kristet land. Ungefär 60 % av eleverna i min klass är kristna, och resten är så kallade sekulära kristna. Vi har bön varje dag i skolan, så kristendomen är en naturlig del i vardagen.

Hur kan vi kristna syskon i Sverige be för Swaziland?

Be för:
– Regeringen
– Regn
– Mat

Ni får gärna be för regeringen, att de ska se behovet hos sitt folk. De styrande lever gärna avskilt från resten av befolkningen och tänker mest på att de själva ska ha det bra, på bekostnad av oss andra. Be också för den nuvarande torkan. Be om regn och mat till de som hungrar. Det är dyrt att borra brunnar, men de behövs, så be också för att regeringen ska bekosta det.

* En blandning av religioner