23-åriga Anna Zulauf kommer från Polen och studerar nu i Skottland. Hon berättar hur det är att leva och vara kristen i Polen, ett land där över 80 % av befolkningen betecknar sig själva som katolska kristna, men där det enligt Anna bara är en bråkdel som har en levande relation med Gud.

Vilka religioner finns i Polen?

I Polen är det den romersk-katolska kyrkan som har absolut flest anhängare. Det finns några minoritetsgrupper av protestanter, judar och andra religioner, men ingen av dem är så stor eller betydelsefull som katolska kyrkan. Mer än 80 % av polackerna betecknar sig själva som katoliker.

Hur är relationen mellan de olika kyrkorna och religionerna?

Jag personligen har inte stött på så många andra religiösa instanser i Polen. Före andra världskriget fanns det många judar, men nu finns det ju inte så många kvar. I staden jag bodde i, Biesko-Biała, vet jag att det fanns en eller två evangeliska kyrkor, men jag vet inget om deras relation till katolska kyrkan.

Hur är situationen i Polen i allmänhet?

Polackerna är generellt frustrerade på sin regering och jag tror att det är många som inte litar på politikerna. De olika politiska partierna gör att befolkningen delas i olika läger, och speciellt de två största partierna – PIS och PO – orsakar många konflikter.

Ekonomin är inte heller så bra. Även om den förbättras så är det fortfarande väldigt svårt att få jobb. Det är speciellt svårt för unga, och det gör att många av dem lämnar landet för att arbeta och bilda familj utomlands.

Hur är det att vara kristen i Polen?

Även om alla i Polen känner till kyrkan och de flesta har någon form av relation till den, så tror jag att en betydande del av dem bara har med kyrkan att göra för att det är tradition. Endast en bråkdel har en levande och djup tro. Det finns också människor och grupper som aktivt kämpar emot kyrkan, och det kan man få erfara även på det personliga planet.

För dem som söker en djupare relation med Gud så är det lätt att hitta gemenskaper med trossyskon i anslutning till en del av de lokala kyrkorna. Jag tror att sådana gemenskaper är något av det viktigaste om man vill främja andlig tillväxt och evangelisation. För människor som söker Gud finns det många möjligheter och mycket stöd och ledning i de här gemenskaperna.

Finns det något som vi kristna syskon i Sverige kan be för?

Be gärna för djupare tro hos vårt folk och för fred och enighet i landet. Be också att barn och unga ska få växa upp i kärleksfulla familjer som leder dem till tro på och kärlek till Gud.