Vi delar viss historia, pratar liknande språk och från Malmö tar det inte många minuter att ta sig dit. Vi har mycket gemensamt med Danmark men hur är det egentligen att vara kristen i vårt grannland. Det har 21-åriga Sara Bech, bosatt i Köpenhamn, hjälpt oss att ta reda på.

Hur är det att vara kristen i Danmark?

Jag tror att frågan har olika svar beroende på bakgrund, umgängeskrets, möjligheter och så vidare. Jag är uppväxt i den kristna tron och har varit välsignad med kristna vänner och bekanta. För mig har det varit lätt att leva ut min tro. Jag har aldrig känt mig kränkt eller förolämpad på grund av min tro, utan har mötts av acceptans och en stor nyfikenhet. Jag tror att det finns ett allmänt sökande efter kristendomen, eller efter något att tro på. Många söker en mening med livet.

Har Danmark, liksom Sverige, blivit allt mer sekulariserat (avkristnat)?

Landet har verkligen blivit mer sekulariserat. Vi lever mer avskilt från vår tro i vardagen. Många, inklusive mig själv i många år, går till kyrkan varje söndag men lever inte ut tron under veckan. Många anpassar tron till sina egna liv, istället för att leva efter vad Bibeln säger. Jag har inte levt så länge att jag kan se någon stor förändring i samhället, men min egen erfarenhet är att fler och fler saknar Gud.

Vad kan vi kristna syskon i Sverige be för?

Gud saknas mest bland de unga som desperat söker efter en mening i sina liv. Många har ett enormt tryck med krav från studier och livet i allmänhet, och dukar under av depression eftersom de inte kan leva upp till allt. Det finns så många som söker bekräftelse i utseende, relationer med mera. Danmark har blivit ett av de länder där befolkningen dricker som mest. Tomheten regerar. Och det som egentligen saknas är Gud, som älskar oss villkorslöst. Ni får gärna be om en frälsning från meningslösheten.