I tidningarna läser vi dagligen om Afrika, om svält och torka på Afrikas horn och om uppror och kamp för frihet. Etiopien är ett av länderna på Afrikas horn som delvis blivit drabbats av svälten. Vi ställer några frågor till studenterna Rahel och Robel som bor i provinsen Arsi i mitten av Etiopien och är medlemmar i en evangelisk-luthersk kyrka där.

Hur är situationen i er del av Afrika nu?

Det har varit ett omvälvande år för några delar av Afrika, till exempel är det ingen fred i de arabiska länderna och i flera länder är det svält.

Hur har människors liv förändrats sedan hungersnöden på Afrikas horn började?

Det är hungersnöd i några delar av Etiopien, men lyckligtvis inte i Arsi där vi bor. Fast allting har blivit väldigt dyrt så det har blivit mycket svårare att få tag på mat och andra nödvändigheter. Det finns vete, te, bönor, ärtor och majs men inga pengar att handla för. Så människors liv har inte förändrats till det bättre.

Har ni något hopp inför framtiden?

Ja, det har vi! Kanske kommer allting förändras, bara Gud vet.

Finns det något som vi i Sverige kan göra för att hjälpa er och vad vill ni att vi ska be för?

Vi skulle bli väldigt tacksamma om ni ville be för kyrkans arbete som bland annat innebär att predika evangeliet för muslimer.