På Afrikas horn ligger Etiopien, ett land med 87 miljoner invånare. Kristendom är landets största religion, men nästan lika många etiopier är muslimer. Båda kristna och muslimer vill ha inflytande och kontroll i landet, vilket leder till aggressiva spänningar dem emellan. Ändå menar 35-åriga Sibehatleab, bosatt i huvudstaden Addis Abeba, att det är lätt att vara kristen i Etiopien. Hur går det egentligen ihop?

Hur är relationen mellan de olika religionerna i Etiopien?

Det finns en spänning mellan kristna och muslimer, och den ökar. Båda sidor hävdar att de är flest och vill kontrollera landet. Det är en aggressiv stämning men inte så att man dödar varandra. Till exempel blockerar muslimer trafiken varje fredag klockan 12.30 för att visa sin makt.

Hur ser den kristna kyrkan ut?

Det finns olika grenar inom kristendomen, den etiopisk-ortodoxa kyrkan är störst här. Själv tillhör jag den lutherska kyrkan. Relationen mellan ortodoxa och lutheraner är fridfull. I allmänhet är alla kristna vänner.

Hur skiljer sig den etiopisk-ortodoxa kyrkan från den lutherska?

En skillnad är att de ortodoxa tror att Maria är Gud. Jesus kommer på andra plats. De ber även till änglar och har en dag i månaden reserverad för varje ängel. Till exempel så är den 1:e i varje månad Sankt Marias dag och den 19:e Gabriels dag. Lutheranerna tror också på änglar men ber inte till dem.

Hur är det att vara kristen i Etiopien?

Det är tillåtet att vara kristen, att be till Gud, och därför är det lätt. Förr var det svårare. För 22 år sedan, under kommunisttiden, var det förbjudet att ha någon religion över huvud taget. I dag är det enkelt eftersom regeringen accepterar kristna.

Vad kan dina kristna syskon i Sverige be för?

Ni kan be för spänningen mellan kristna och muslimer, som blir allt större. Be att vi ska kunna nå muslimerna med evangeliet. Och be för fred.