Ett fattigt land med korrupt regering där antalet kristna, som redan är mycket stort, ökar kraftigt. Den bilden av Filippinerna ger 27-årige Edward Rosquillo som arbetar som musiker i landets huvudstad Manila.

Vilka olika religioner och kyrkor finns i landet?

Filippinerna har kallats ”den enda kristna nationen i Asien” eftersom det är ett av de få asiatiska länder där majoriteten av befolkningen är kristna. Ungefär 90 % av de som är kristna är romersk-katolska och resten är protestanter. Av dem som inte är kristna är de flesta muslimer. Filippinare är i allmänhet ´andliga´ av sig – alla tror att det finns änglar, andar och en eller flera gudar.

Hur är relationerna mellan de olika religionerna och kyrkorna?

Samarbete mellan de olika religionsgrupperna är inte så vanligt, men vi respekterar varandras tro och försöker att leva bredvid varandra utan konflikter.

Hur är situationen i landet i övrigt?

Filippinerna är ett u-land med runt 100 miljoner invånare. Majoriteten av befolkningen hör till den lägre klassen eller medelklassen; fattigdom, korruption i regeringen och brist på ordentlig utbildning hör till de största problemen i landet. Filippinare är bland de vänligaste folken i världen och det är nästan omöjligt att inte få ett leende eller bli erbjuden mat när du träffar någon av oss!

Hur är det att vara kristen i Filippinerna?

Jag får nog säga att det är lätt att vara kristen i Filippinerna. I Manila där jag bor går större delen av befolkningen på gudstjänst på söndagar och till och med på vardagar. Nya kyrkor grundas hela tiden och just nu ser vi en explosionsartad ökning av antalet människor som möter Kristus och blir hans efterföljare. Jag inbjuder er alla att besöka Filippinerna och uppleva det här själva!

Hur kan vi kristna syskon i Sverige be för Filippinerna?

Be att fler filippinare ska lära känna Jesus som sin herre och frälsare. Be att den skenande korruptionen i regeringen och fattigdomen bland befolkningen ska minska.