För ungefär tvåtusen år sedan föddes Jesus i Betlehem i Israels land. Från Israel spred sig snart kristendomen ut i övriga världen, men på hemmaplan hade många judar svårt att acceptera Jesus som den utlovade Messias. Idag är endast 2 % av invånarna kristna.
Hur är det egentligen att vara kristen i Jesus hemland? Vi har pratat med Sara Hector, 19 år, som är uppväxt i Örkelljunga men som nu arbetar som volontär i Jerusalem för en dansk organisation.

Hur är situationen i Israel just nu?

Israel har alltid haft spända och sköra relationer till sina grannländer och har det än idag. Upproren i Nordafrika och på den arabiska halvön har gjort läget mer ostabilt och många väntar nervöst på vilka som blir nya ledare. Men som jag uppfattar det är det inte mer oroligt nu än vad det har varit de senaste åren.

Är det svårt att vara kristen i landet?

Det är väldigt olika. Jag, som kristen från Sverige, är fullt respekterad och möter sällan ogillande. Är du däremot jude som bekänner Jesus som Messias kan det vara tuffare. Du blir oftast mer ifrågasatt och ses som en svikare. Att som jude hjälpa och umgås med messianska judar kan tyckas olämpligt.

Finns det något vi i Sverige kan be för?

Ja, för respekt och tolerans mellan folken och religionerna i landet och för fred och visdom till de som sitter i maktpositioner. Ni får också gärna be att de kristna i landet ska få vara ljus och salt och att judar, palestinier, araber och muslimer ska få lära känna Jesus som sin frälsare.