På ungefär samma breddgrad som Sverige ligger världens till ytan näst största land, Kanada. Heather Pressley kommer därifrån och arbetar för missionsorganisationen UMU i USA. Hon berättar hur det är att vara kristen i Kanada, ett land som har mer gemensamt med Sverige än bara breddgraden.

Vilka religioner och kyrkor finns i Kanada?

Kanada är en mångkulturell nation som strävar efter att acceptera och omfamna alla kulturer och religioner. Därför finns kristna, muslimer, hinduer, buddhister, judar och utövare av flera andra religioner i Kanada. Det finns också många olika kristna kyrkor.

Hur ser relationerna mellan de olika religionerna och kyrkorna ut?

Generellt skulle jag säga att samfunden i Kanada inte fokuserar så mycket på sina olikheter, utan mer på att bygga ett bra samhälle och att älska varandra.

Det sker också fler och fler möten och samtal mellan olika religioner. Judar, kristna och muslimer träffas för att upptäcka vad vi har gemensamt i stället för att fokusera på det som skiljer oss åt.

Hur är situationen för Kanadas befolkning i övrigt?

Politiskt sett så har Kanada haft ett svårt år med skandaler på alla nivåer i landets ledning. Även om Kanada ses som ett rikt land så lever många människor under fattigdomsgränsen. I några av de stora städerna får barn gå hungriga till skolan och människor har svårt att betala sina räkningar.

Hur är det att vara kristen i landet?

Vi har religionsfrihet och vi blir inte förföljda för vår tro, men eftersom det anses viktigt med tolerans och politisk korrekthet så är det inte uppskattat att hävda att det bara finns en sanning och inte flera, som samhället försöker få oss att tycka. En annan utmaning för Kanadas kristna är välståndet, som riskerar att göra oss för bekväma och få oss att lita mer på våra tillgångar än på Gud.

Vad vill du att vi, era kristna syskon i Sverige, ska be för när det gäller Kanada?

Be för ökad enhet mellan de olika provinserna i landet. Be för samhället, att människor ska samarbeta och tänka mer på varandra. Be för vishet och rättvisa på alla nivåer i landets ledning och be om en ledare som har en vision för Kanada.