Det finns ett folkslag som är känt som det hatade. Det sägs att de tigger, stjäl och är en börda för samhället. I över tusen år har de flyttat runt, de har inget eget land, men en stor andel av dem lever i Rumänien. Romerna. Vi ställer några frågor till Emma Jönsson som arbetar som volontär bland de fattigaste på den rumänska landsbygden.

Kan du ge en kort beskrivning av romernas situation där du jobbar?

På grund av romernas dåliga rykte och dåliga utbildning är det svårt för dem att få jobb och de lever fattigt. De bor ofta tillsammans i de mindre fina delarna av staden i lerhus. Familjerna är stora och husen små. Veden är dyr och barnen springer barfota i snön.

Vad går ert arbete ut på?

Syftet är hjälp till självhjälp där romerna inte ska vara beroende av vår hjälp i framtiden. Till exempel har vi anställt kvinnor i ett företag som virkar mössor som sedan säljs via internet. Vi försöker också stötta barnen genom deras skolgång eftersom föräldrarna är analfabeter och ofta inte förstår vikten av att barnen lär sig. En annan del är krishjälp där det delas ut mjöl och skor. Allt detta är i slutändan verktyg för att sprida Guds rike och kärlek.

Vilken är den största utmaningen?

Den största utmaningen är den romska kulturen som är väldigt otacksam mot de som vill hjälpa. När de får ett par skor kräver de två, efter att ha hjälpt barnen spottar de en i ansiktet. Det blir en balansgång mellan att visa kärlek genom att vara snäll och att vara hård. En annan utmaning kan vara det enkla sättet vi lever; i stora kollektiv med vedeldade hus genom en lång kall vinter

Vad vill du att Insidans läsare ska be för?

Be att Gud ska fortsätta öppna dörrar till romernas hjärtan, att de ska förstå att Gud älskar dem. Och be att alla som jobbar med dem ska ha kärlek och tålamod att fortsätta kämpa. Det är även stor splittring mellan de olika familjerna, så ni får gärna be för enhet mellan dem.