27-åriga Elena Serdtseva från Rubtsovsk i Ryssland berättar hur det är att vara protestantiskt kristen i ett land som präglas av en ortodox kyrka som inte har Jesus i centrum.

Vilka religioner finns i Ryssland?

Ortodox kristendom är den största religionen. Det finns även protestanter och i vissa delar av landet dominerar islam.

Hur ser relationerna mellan de olika religionerna ut?

Ortodoxa kyrkan ogillar de protestantiska kyrkorna och ser dem som en sekt. De protestantiska kristnas evangelisationsarbete möter stort motstånd från de ortodoxa. Till exempel så händer det att när protestanter kommer till en by för att missionera så kommer prästerna från byns ortodoxa kyrka och försöker hindra arbetet och köra bort protestanterna.

Även i de muslimska områdena möter protestantiska evangelisationssatsningar stort motstånd. Att öppet dela evangeliet där är farligt, så man får börja med att till exempel städa stränderna för att vinna människornas intresse och förtroende och få möjlighet att berätta om Jesus för dem.

Hur har människorna i landet det i övrigt?

Många människor är fast i alkoholism och drogberoende. Det finns många föräldralösa barn och det är vanligt med aborter. Det är ont om jobb och de jobb som finns är ofta dåligt betalda, speciellt i de mindre städerna och i byarna.

Hur är det att vara kristen i Ryssland?

Ganska lätt, det är nästan ingen förföljelse. En stor del av befolkningen går i kyrkan och säger sig vara kristna, men de har inte tagit emot Jesus i sina hjärtan. Några av de ortodoxa är troende kristna, men de flesta går bara i kyrkan för att följa traditionen. Det är förbjudet att prata om evangeliet i skolor, men på barnhem och på en del förskolor är det tillåtet.

Hur kan vi kristna syskon i Sverige be för Ryssland?

Be för dem som är beroende av alkohol och droger, för de föräldralösa och arbetslösa och för abortsituationen. Be om öppnade dörrar för att dela evangeliet i ortodoxa och muslimska områden, och att kyrkorna ska växa och att de som säger sig vara kristna men inte känner Jesus ska ta emot honom i sina hjärtan.

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikelBråttom att vakna?
Nästa artikelTrosbekännelsen: Sonen