Att det lyfts fram som något fint att vara kristen hör kanske inte till vanligheterna i världen idag. Så är det däremot i Ghana i västra Afrika.

Namn: Evans Nana Kojo Amoah
Ålder: 34 år
Bostadsort: Lund, men kommer från Ghana
Sysselsättning: missionär i Sverige
Ghana (faktaruta)

Vilka religioner finns i Ghana?

Det finns islam, traditionella stamreligioner och kristendom. Den religion som har flest utövare är kristendom. De största kyrkorna är en presbyteriansk kyrka, katolska kyrkan och Pingstkyrkan.

Hur är relationerna mellan de olika kyrkorna?

På grund av de goda relationerna mellan ledarna för de olika kyrkorna så finns en stor ömsesidig förståelse mellan medlemmarna generellt. De hjälper och ber för varandra i kristider.

 

Ghana

Huvudstad: Accra
Befolkning: 27 miljoner (2014)
Officiellt språk: engelska
President: John Dramani Mahama
Gränsar till: Elfenbenskusten, Burkina Faso och Togo

Hur är situationen i landet i övrigt?

Den ekonomiska tillväxten är inte så bra. Jag tror att det beror på att våra politiska ledare missköter sitt uppdrag genom att använda tillgångar som egentligen ska gå till att bygga upp landets ekonomi till att i stället gynna sig själva.

Hur är det att vara kristen i Ghana?

I vår kultur är det fint att vara kristen. Man blir inte alls ifrågasatt om man berättar att man tror på Jesus, och det är det många i Ghana som gör. Mer än hälften befolkningen inser sitt behov av Gud och tillber honom. Landet är byggt på kristna värderingar.

Hur kan vi, era kristna syskon i Sverige, be för Ghana?

Först och främst skulle jag vilja att ni ber om vishet och Guds ledning för våra ledare, speciellt presidenten och hans närmaste underordnade. Be också att alla kristna i Ghana ska enas och att evangeliet ska predikas i varje del av landet.

Be för
         vishet och ledning för landets ledare
         enhet bland de kristna
         att evangeliet ska predikas över hela landet