Julius Gono är lärare på en teologisk skola i Centralafrikanska republiken. Ett land där  majoriteten är kristna men där det ekonomiska läget försämrats mycket under de senaste åren.

Centralafrikanska republiken

Huvudstad: Bangui

Befolkning: 5,4 miljoner

Officiella språk: franska och sango.

President: Faustin-Archange Touadéra

Gränsar till: Tchad, Sudan, Sydsudan, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo och Kamerun.

Vilka religioner finns i Centralafrikanska republiken?

Det finns många kristna i Centralafrikanska republiken. Ungefär 75 % av befolkningen räknas som kristna. Dessa tillhör såväl katolska kyrkan som evangeliska och övriga kyrkor. Ungefär 15 % är muslimer och resterande 10 % är animister (tron på att naturen är besjälad) eller har andra religioner.

Hur är relationerna mellan de olika kyrkorna och religionerna?

Relationerna mellan de olika kristna kyrkorna är utan större svårigheter. De evangeliska kyrkorna har en organisation dit mer än trettio samfund är anslutna vilket utgör ett bra ramverk för diskussion och samtal mellan kyrkorna. Vi kristna har inga problem i vår relation till animister och övriga religioner då vi lever i ett fritt land med religionsfrihet. Mellan muslimer och kristna har det tidigare inte varit några problem, men på grund av de oroligheter som landet har fått genomgå under de senaste åren finns nu en attityd av misstro mellan oss.

Hur är det att leva i Centralafrikanska republiken?

Generellt sett har den ekonomiska situationen i landet försämrats mycket under de senaste åren, så många företag och butiker har fått lägga ner. Till och med bönderna saknar många gånger utsäde och de arbetsredskap de behöver. På det politiska planet ser vi en gradvis förändring inom flera områden då vi för tillfället har en övergångsregering.

Hur är det att vara kristen i Centralafrikanska republiken?

Det är lätt att vara kristen i Centralafrikanska republiken då var och en är fri att tillhöra den religion den själv vill utan påtryckningar från någon annan.

Be för:
– Fred och stabilitet
– Ekonomisk utveckling

Finns det något speciellt som vi kristna syskon i Sverige kan be för?

Jag önskar att ni skulle be för en stabilare fred och säkerhet i Centralafrikanska republiken, eftersom det är svårt att få till en ekonomisk utveckling utan stabilitet och fred.