I landet där olika religiösa grupper kunnat leva sida vid sida sedan lång tid tillbaka blir det nu allt svårare att vara kristen. Religionsfriheten hotas av nya politiska ideologier som går emot den kristna tron.


Namn: Ángel Timoteo Gomez Uriarte Ålder: 26 år Bor: Chiclayo Sysselsättning: Språklärare på universitetet.

Vilka religioner finns i Peru?

I dagens Peru samexisterar olika typer av religiösa samfund. Ur ett traditionellt perspektiv är det bara två religiösa grupper som betraktas representera majoriteten: protestanter och katoliker. Grupper som mormoner och Jehovas vittnen är också representerade fast i mindre skala.

Hur är relationen mellan de olika kyrkorna och religionerna?

Den protestantiska kyrkan försöker upprätthålla ett ledarskapssamarbete (kallad Frapel: fellowship of pastors). De har möten varje månad. Men det är sällan som katoliker träffas och har samarbete med protestanter. Andra organisationer som mormoner och Jehovas vittnen arbetar helt oberoende och fristående.

Om Peru
Huvudstad: Lima
Befolkning: 28,3 miljoner
Officiella språk: Spanska, Quechua
President: Pedro Pablo Kuczynski
Gränsar till: Ecuador, Colombia, Brasilien, Bolivia, Chile och Stilla havet.

Hur är det att bo i Peru?

Trots att det politiska läget inte är helt enat är det ekonomiskt stabilt i Peru. Den punkt som det tvistas mest om är om utbildningssystemet. Det har kommit fram ett förslag på förändringar som inte är förenligt med de kristna värderingarna vilket kan komma att försvåra situationen för kristna. Överlag ses situationen i Peru som optimistisk.

Hur är det att vara kristen i Peru?

Peru har alltid ansetts vara ett land med religionsfrihet. Däremot under de senaste åren, i takt med att den mer öppna debatten och acceptansen i frågan om könsideologi har religionen tvingats ta ett steg tillbaka. Vissa offentliga institutioner har även börjat vidta rättsliga åtgärder mot de kristna som inte accepterar en sådan ideologi. Av den anledningen tror jag att det i stor utsträckning kan det bli allt svårare att vara kristen på grund av att det sociala och politiska inflytandet har fått allt större plats, inte bara i den sekulära världen utan också i kyrkan.

Hur kan vi kristna syskon i Sverige be för Peru?

Ni får gärna be för det nya omtvistade förslaget på utbildningssystem som strider mot de kristna värderingarna. Be för kyrkorna i Peru. Be för missionärsfamiljerna som är utsända av ELM: familjerna Smetana och Andersson samt Steffens familj, att deras vistelse får komma till fortsatt användning och att de ska fortsätta att utveckla sin förståelse av språket och kulturen. Be att Gud ger dem styrka, vägledning och vishet att göra hans verk.

Be för:
–  Utbildningssystemet
–  Kyrkorna
–  Missionärsfamiljerna