I Colombia kallar sig många kristna. En del gör det utan att leva som det. Men på senare tid har antalet colombianer som lever med Jesus ökat och nu finns kyrkor med upp till 35 000 gudstjänstfirare per söndag.

Namn: Oscar Calderon
Ålder: 21 år
Bostadsort: Sydney i Australien, men kommer från Bogotá i Colombia.
Sysselsättning: studerar på Hillsong International Leadership college

Vilka religioner finns i Colombia?

När det gäller religion har Colombia influerats mycket av Spanien. Vår officiella religion är katolicism och därför har de flesta hört talas om Jesus, kyrkan, godhet och ondska. Många säger att de är katoliker, men deras liv stämmer inte överens med det de tror på.

Kristendomen har varit en av de snabbast växande rörelserna i Colombia och numera har vi kyrkor med upp till 35 000 gudstjänstfirare per söndag.

Vårt land är inte särskilt multikulturellt, så de andra religionerna har inte så stor relevans i Colombia.

Om Colombia
Huvudstad: Bogotá
Befolkning: 48,32 miljoner (2013)
Officiellt språk: spanska
President: Juan Manuel Santos
Gränsar till: Brasilien, Ecuador, Panama, Peru och Venezuela

Hur är relationerna mellan de olika kyrkorna?

Det finns en konflikt mellan katolska kyrkan och de andra kyrkorna. De har aldrig varit våldsamma, men de är elaka mot varandra på andra sätt.

Det finns organisationer som försöker bygga nätverk mellan kyrkorna, men ännu har ingen av dem lyckats så bra att man kan tala om en enad kyrka.

Hur är situationen i landet i övrigt?

Situationen förbättras stadigt. Landet har en historia av korruption och dåliga ledare, men de senaste tio åren har varit bra år för landet.

Det finns både extremt rika och extremt fattiga i Colombia. Många tvingas arbeta upp till 60 timmar i veckan för att tjäna tillräckligt med pengar för att överleva.

Hur är det att vara kristen i Colombia?

Jag tror att det är omöjligt att vara kristen oavsett var man bor. Därför behöver vi Jesus. Utan honom och hans nåd kommer vi aldrig förtjäna att kallas kristna.

I Colombia förföljs inte kristna, så jämfört med andra länder är det helt okej att vara kristen här.

Hur kan vi, era kristna syskon i Sverige, be för Colombia?

Först vill jag tacka för er villighet att be och kämpa för den globala kyrkan.

Be att kristen tro och Jesus ska bli verklig för människor alla dagar i veckan, inte bara på söndagar. Be att de tusentals människor som kommer till kyrkan på söndagar ska gå därifrån så radikalt förändrade av Jesus nåd att de går ut i världen och påverkar andra.

Be för
– att tron ska bli verklig för de kristna alla dagar i veckan
– att de som går till kyrkan ska bli förändrade av Jesus nåd och gå ut och påverka andra