Here I am to Worship – Tim Hughes

Light of the world,
you stepped down into darkness.
Opened my eyes, let me see.
Beauty that made this heart adore you.
Hope of a life spent with you.

Here I am to worship, here I am to bow down
Here I am to say that You’re my God
You are altogether lovely, altogether worthy
Altogether wonderful to me.

King of all days, oh so highly exalted.
Glorious in heaven above.
Humbly you came to the earth you created,
all for love’s sake became poor.
And I’ll never know how much it cost
To see my sin upon that cross

Vem är Gud? Vem är jag? Vad ska jag göra med mitt liv? Detta är tre väsentliga och grundläggande frågor som vi alla behöver fundera på djupet kring. Den här sången ger några svar och genom att tugga på orden i sång och bön kan vi upptäcka mycket! I verserna beskrivs vem Gud är och vad han gjort. Sticket är ett saftigt koncentrat av den kristna trons ogreppbara och fantastiska budskap om syndernas förlåtelse genom Jesus kors. I refrängen får vi möjlighet att ge vår respons på allt detta i tillbedjan.

Hans frälsning kastar nytt ljus på hela ditt och mitt liv.

Verserna – vem är Gud?

Jesus säger: Jag är världens ljus (Joh 8:12) och i Johannesevangeliet 1:5 står det: Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Världen vi lever i innehåller mycket mörker. Synd, ondska och död påverkar hela våra liv. Jesus valde att komma mitt i all skit som händer för att lysa upp och driva ut mörkret. Han “opened my eyes” så att hela kroppen får ljus (Matt 6:22). Jesus låter oss inse att han är det enda viktiga, det enda som är värt att leva för. När Jesus berättar att han är världens ljus säger han också: Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12). Hans frälsning kastar nytt ljus på hela ditt och mitt liv. Han gör detta “humbly”, ödmjukt, underifrån och jämsides – inte med buller och bång. Detta trots att han är “King of all days”, kungarnas Kung och herrarnas Herre, som alla människor kommer falla ner inför vid tidens slut (Fil 2:6-11, 1 Tim 6:15-16).

Refrängen – vårt gensvar

När vi inser mer av vem Gud är och vad han gjort för oss är den mest naturliga responsen att tillbe, “worship”. Tillbedjan handlar om att ge ära och upphöja Gud för den han är. Man kan tillbe på många olika sätt. Att “bow down” – böja sig inför Guds storhet – är ett sätt, till exempel genom att falla på knä. För mig personligen brukar det vara en hjälp för att förstå att Gud är så mycket större än mig och att jag är beroende av honom. När vi gör oss beroende av honom och tillber, formas vi till hans avbild. Vi blir fria att leva i enlighet med Guds vilja och får leva våra liv i hans ljus (2 Kor 3:16-18).