När vi säger ”följa” idag, tänker man lätt på att följa en youtuber eller influencer, någon man kan lyssna på när man har lust, och stänga av när man vill. Men att följa Jesus fungerar på ett helt annat sätt. Han säger att vi måste ge upp allt och följa honom.

Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin Fars härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar.

(Matt 16:24-27)

När man frågar någon vad den ”följer”, är de möjliga svaren många. Melodifestivalen, Linn Ahlborg, Vänner, Mustiga Mauri, eller Premier League. Smakerna skiljer sig åt, men många av oss följer och konsumerar helt enkelt mycket ”content”. Att följa något kan ge både underhållning och en känsla av samhörighet. Men allt detta är ett utbyte mellan oss, kunderna, och dem vi följer, som säljer sina tjänster. Det kräver ingenting av oss.

Förneka sig själv

I Matteusevangeliet 16:24 säger Jesus något som pekar i en helt annan riktning: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Vad händer här egentligen? Ställer Jesus verkligen sådana krav på den som följer honom? Borde han inte bara försöka få så många followers som möjligt, istället för att utmana sådär? Varför kan vi inte bara ”gilla och prenumerera”?

Allt från Jesus

Skillnaden mellan Mustiga Mauri och Jesus är att Jesus inte först och främst vill sälja in något hos dig. Jesus drivkraft är hans kärlek till oss, inte att få så många följare som möjligt. Det visade han som tydligast när han gav sitt liv för oss människor på korset. I 1 Petrusbrevet 2:21 står det: Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. Jesus liv, död och uppståndelse är alltså en förebild för oss i hur vi är kallade att leva.

Allt till Jesus

Men att leva som Jesus går ofta emot hur vi rent instinktivt vill leva. Vi människor tenderar ofta att söka vårt eget välmående framför andras – vi värderar självförverkligande framför att älska varandra och Gud. Det är denna själviskhet Jesus vill göra upp med, och lära oss dö bort från.

Varför kan vi inte bara ”gilla och prenumerera”?

När Jesus säger att vi ska förneka oss själva och följa honom, innebär det att han vill leda oss bort från det som är synd, till det som är gott: Gud själv! Därför kallar Jesus inte på bara 10 eller 25 % av oss, nej, han vill ha hela dig, hela tiden. Detta innebär inte att offra ett roligt liv för ett tråkigt, utan att upptäcka vad vi är skapade till. Jesus visar oss vad det innebär att verkligen vara människa, och vill leda oss på samma väg.   

Precis som Jesus

Att förneka sig själv i vardagen handlar alltså inte om att sluta vara människa, utan om att följa Jesus konkret. En del av detta är att be Jesus om hjälp att förstå hans vilja för våra liv. Vi kan be att våra hjärtan ska formas av honom, så att vi lär oss vilja det han vill. Vi kan också se i evangelierna hur Jesus levde på jorden. Hur han botade de sjuka, umgicks med de utstötta, utmanade människorna som trodde högt om sig själva, och älskade alla omkring sig. Vi kan möta människor på samma sätt som Jesus gjorde.

Jesus dog inte på korset för att det skulle ge honom många ”följare”, utan för att rädda dig och mig från synden, och leda oss till Gud. Han kallar oss till att med allt vi är och har följa honom. Och han som först gav sitt liv för oss, säger till oss att överlämna oss själva, och följa honom på samma väg.