I skapelseberättelsen står det att Gud, när han skapar världen, blickar ut över sin skapelse och ser att allt som han skapat är mycket gott. Det betyder inte bara att Gud ger tummen upp till sin skapelse, att han gillar vad han har skapat. Faktiskt betyder det mycket mer än så!

Att Gud ser att allt är gott, det säger något om jorden. Det är inte bara Guds åsikt utan något i själva skapelsen som är på ett visst sätt. Att Gud ser att skapelsen är god betyder att den är i ordning och harmoni – allt har sin plats och följer i det mönster som Gud har velat och skapat den för. Detta är också något vi kan se idag! Allt som finns till har sina egenskaper och funkar på sitt eget sätt – precis som Gud har velat det.

Allt är i ordning

Ta ett träd som exempel, det gör precis vad ett träd ska göra – det drar upp vatten med sina rötter och tar in solljus i bladen och växer därmed, det ger frukt på sommaren och tappar löv på hösten. Att det finns sådana egenskaper som är kännetecknande för just ett träd och att trädet därmed har en särskild plats i skapelsen är ett uttryck för att Guds skapelse är god. Allt är i ordning.

Paulus observation

Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat skriver Paulus i Romarbrevets första kapitel. Kanske är det just den här ordningen och de särskilda egenskaperna som han tänker på. I alla de verk, i alla de ting som finns i världen och som Gud har skapat, syns hans eviga makt och gudomliga natur. Det finns ingenting som finns till som inte visar och pekar på Guds godhet.

Varenda sekund

Ibland kan man höra människor säga att det inte finns några bevis för att Gud finns. Men bara man tänker efter så inser man att världen inte måste finnas. Alla de saker som finns i världen är inte här av nödvändighet. Och det är ingen självklarhet att allt har så fantastiska och passande egenskaper som gör dem till vad de är. Därför kan vi svara dem som säger att det inte finns några bevis – att varenda sekund, precis allt som existerar är ett bevis! Inte bara för att Gud finns, utan också för hans godhet.

Allt det vackra

En annan sida av skapelsens godhet är skönheten. I psalm 19 står det: Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. Genom mänsklighetens historia måste det funnits ett närmast oändligt antal personer som blickat upp mot stjärnhimlen och i sitt hjärta stämt in i orden från Psaltaren. Själva erfarenheten av skönheten som direkt bryter in i livet och visar att det finns något större än vi själva, något bortom den här världen, är lika gammal som människan själv. Skönheten visar att Gud finns och något om vem han är.

Allmän vs. särskild

Allt detta är det som man brukar kalla för den allmänna uppenbarelsen. Eftersom världen är skapad god vittnar den om Gud. Den andra delen av uppenbarelsen kallas för den särskilda. På ett särskilt sätt har Gud genom sin son Jesus Kristus visat sig för oss. Även Guds ord och alla de verk Gud har gjort i historien och gör idag i sin kyrka är en del av den särskilda uppenbarelsen. Här kan vi verkligen lära känna Gud och upptäcka evangeliet, och hit vill Gud föra alla människor.

Trots att Gud är så stor och mäktig och att han är omöjlig för oss att helt förstå har han alltså ändå visat sig för alla människor

Men genom den allmänna uppenbarelsen kallar Gud även på dem som aldrig någonsin kommit i kontakt med kyrkan, Bibeln och med Jesus. Trots att Gud är så stor och mäktig och att han är omöjlig för oss att helt förstå har han alltså ändå visat sig för alla människor. Alla har möjlighet att se och förstå både att Gud existerar och att han är god. Överallt finns bevisen på detta.