Hur får jag del av Guds kärlek? Vad är nyckeln till att få ihop tron och vardagen? Vilken är den sanna kristna tron? Frågorna som vi brottas med har andra funderat över före oss. I kyrkohistorien finns ett gigantiskt arv av undervisning, böner och inspirerande exempel till hjälp för tron – och allt är vårt!

Många kristna söker efter den sanna kristendomen. Man går och tänker att kanske är det så att det jag lever i och det jag tror inte är riktigt hela sanningen. Kanske är det ändå så att Gud vill något annat, något mer med mitt liv? Och så tänker man att där borta, någonstans runt hörnet, så finns den riktiga kristendomen, den som jag borde leva i. Ibland är sådana funderingar bra, ibland bygger de på missförstånd. Men tänk om det faktiskt finns ett svar på vad riktig kristendom är, och att svaret finns i historien.

Tänk om det faktiskt finns ett svar på vad riktig kristendom är, och att svaret finns i historien?

Kristendom 2.0?

En av de största lögnerna vi har i vår tid är att människan blir allt smartare och mer och mer utvecklad för varje generation som går. Det stämmer helt enkelt inte. Vi som är kristna i dag är i grunden precis likadana som de kristna som levt med Gud innan oss och vi har massor att lära av dem. Hur fantastiskt är det inte då att det finns 2000 år av kristna bröder och systrar som vi sitter ihop med, vars liv och arbete vi kan luta oss mot? Kristna människor som har ställt sig samma frågor som vi, kämpat med samma saker och som mött Gud och därför har något viktigt att säga oss i dag.

Förvirring utan gudsdefinition

Priscilla du Preez, unsplash.com

Under de första århundradena efter Kristus fanns det bland dem som tagit emot budskapet om Jesus lite olika sätt att förstå vem Gud är. I olika traditioner och skolor pratade man om Gud på olika sätt. Vissa menade att Gud egentligen inte var Fader, Son och Ande utan bara visade sig på de sätten. Andra sa att Jesus inte var Gud, utan bara en profet som var utrustad med gudomliga krafter. Man kan både förstå att det uppstod förvirring kring de här sakerna och att det påverkade livet för de kristna! Om Gud inte är en relation i sig själv så förändras gudsbilden och det blir svårare att tala om Gud som kärlek. Om Jesus inte är gudomlig så blir det svårt att tro på en verklig frälsning genom honom. Hur skulle något skapat kunna ändra vår ställning inför Gud?

Möten som bevarade tron

Den sanna treenighetsläran som kom från apostlarna förklarades och lades ut vid två stora kyrkomöten på 300-talet. Då samlades massor av biskopar från hela kyrkan för att få ordning på vad man trodde. Man kom överens om formuleringar som kunde markera mot de felaktiga uppfattningarna om Gud och ringa in det stora mysteriet lite. Sonen är inte skapad utan ”född av Fadern före all tid” och ”av samma väsen som Fadern”. Med formuleringar som dessa bevarade man, med Guds hjälp, en sann tro som hjälper oss att förundras över Guds storhet och härlighet. Tänk om vi inte hade denna tradition att luta oss mot! Hur skulle vi då närma oss treenighetens mysterium eller själva försöka förstå vem Jesus är och var? Det hade varit väldigt svårt och hela det kristna livet hade varit mycket mer förvirrat.

Gudslängtande klosterrörelse

Ibland händer det att människor verkligen drabbas av en väckelse i hjärtat, att man får en enorm längtan efter att lära känna Gud bättre och att växa sig närmare honom. Det är ett tydligt tecken på att Guds Ande är närvarande och verkar. Kanske känner du igen denna längtan efter Gud själv och inget annat? Genom kyrkans historia har massor av människor fått samma kallelse från Gud och många har gått långt på helighetens väg, längre än vad vi har hunnit med. Ett exempel på detta är klosterrörelsen som har funnits med i kyrkans historia från de allra första århundradena. Det började med att män och kvinnor drog sig ut i öknen för att helt leva i stillhet, bön och gemenskap med Gud. Vid första anblicken verkar det helt korkat och meningslöst, men det är aldrig meningslöst att söka Gud i bön. Rörelsen växte och med tiden blev den grunden för klosterrörelserna. I dessa kloster har väckelsen i hjärtat fortsatt, år efter år, sekel efter sekel. Män och kvinnor har gett upp sina världsliga liv för att leva helt i gemenskap med Gud. Även om klostertraditionen inte betonas lika starkt i den västerländska kyrkan idag får munkarna och nunnorna vara förebilder i att söka Gud.

Samma frågor då som nu

Om man själv drabbas av en längtan efter mer av Gud kanske man undrar över hur man ska gå till väga. Vad är det egentligen jag ska hitta på nu då? Vägledning i form av undervisning från dessa människor som verkligen har levt helhjärtat i tron är en god hjälp. Hur växer jag i ödmjukhet? Hur lär jag mig hantera mina begär? Hur blir jag rotad i Faderns kärlek? Svar på dessa frågor finns för dem som söker. Det finns många fler exempel på frågor som finns besvarade. Undrar du hur man kan säga att Gud styr allt samtidigt som man säger att människan har en fri vilja? Tro inte att du är den förste som ställer sådana frågor! Thomas av Aquino ställde den frågan och 3000 andra för 800 år sedan och gav dessutom briljanta svar på dem.

Om du kämpar med dig själv och har svårt att få ihop livet som kristen så vet om att det finns många som har kämpat samma kamp som du.

Kampen i tron

I reformationen på 1500-talet bryter läran om det rena evangeliet fram, evangeliet som ger människor frid med Gud. Där finns verkligen en skatt att finna! Om du kämpar med dig själv och har svårt att få ihop livet som kristen så ska du veta att det finns många som har kämpat samma kamp som du och att det i traditionen som formats av reformationen finns en underbar tröst, värme och vägledning. Reformationen ska bäst förstås som en själavårdande rörelse. En rörelse i kyrkan som vill återgå till och lyfta fram det mest centrala i tron – frälsningen och nåden från Gud – som förvandlar människors liv. I Filipperbrevet talar Paulus om Guds frid som övergår allt förstånd (Fil 4:7). Precis den friden, som en människa inte själv kan föreställa sig eller hitta på, hade Martin Luther funnit och han ville att den skulle ut till folket. Folket behöver undervisas om evangeliet så att de kan leva i friden. Frälsningen måste ut till varje människa! Det är reformationen i ett nötskal.

Personlig tro

Samma reformatoriska anda finns i väckelsen från 1800-talet, den rörelse som ELU är en del av. Evangeliet skulle ut till människorna, inte lite halvt utan helt och hållet! Man menade att det inte räckte med att människor levde i en by där det finns en kyrka eller folk hade en ganska bra uppfattning om vad tron handlade om. Varje enskild person behövde ta emot frälsningen. I väckelserörelsen blir tron verkligen personlig och det syns i allt som är typiskt för väckelsen. Man samlades i hemmen och läste bibeln, man samlade in pengar och sände ut missionärer till onådda, man läste texter som handlade om den personliga relationen till Gud, man sjöng sånger på samma tema. Denna undervisning och dessa väckelsesånger är ofta mycket klarsynta och själavårdande.

Allt detta är vi fria att ösa ur för att lära oss och för att byggas upp.

Traditionen tillhör oss

Vi behöver inte själva klura ut hur Bibelns ord ska bli en verklighet i livet. Den sanna kristendomen är inte en idé som väntar framför oss, något som snart kommer att förverkligas. Den sanna kristendomen har levts och systematiserats av heliga män och kvinnor genom historien. Vi blickar bakåt och lär oss på så vis. Allt är ert skriver Paulus i Första Korintierbrevet 3:21. Precis så ska vi betrakta traditionen. Allt detta, hela den kristna historien, står vi i och är sammanlänkade med. Allt detta är vi fria att ösa ur för att lära oss och för att byggas upp. Det tillhör oss!

Foto: Daniele Levis Pelusi, unsplash.com
Anders Ek
Ungdomssekreterare för ELU i Malmö och Lund sedan 2015
DELA
Föregående artikelEn overall av frid
Nästa artikelVill du veta mer om den tidiga kyrkan?