Jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt 28:20

Jag tycker att det är skönt att veta att Gud alltid är med mig. Oavsett om jag har en bra eller dålig dag, om jag är sjuk eller frisk, glad eller ledsen är Gud där. Detta får mig att känna mig väldigt älskad och omtyckt av Gud. Det kan finnas en press i skolan och i andra sociala sammanhang att man ska vara på ett visst sätt för att bli omtyckt och accepterad. Den pressen finns inte hos Gud för att han har lovat att aldrig lämna mig och älskar mig oavsett hur jag är. Jag kommer ofta tillbaka till den här versen eftersom det är så viktigt i min tro.

Hampus Runeson, 14 år
Lund