I engelskan finns det två adjektiv som man kan tänka betyder samma sak. Både Alone och lonely blir ensam på Google Translate. Men skillnaden dem emellan är superviktig! För oss svenskar som säger ensam både när vi menar alone och lonely blir det hela därför något förvirrande. Vad är det för skillnad på ensam och ensam?

Detta nummer av Insidan handlar om ensamhet. Ensamhet är något som vi som kristna är kallade att kämpa emot, men också något vi ska kämpa för. Huh? Förklaringen ligger i skillnaden mellan alone och lonely. Alone betyder att vara ensam – alltså att fysiskt befinna sig på en plats där ingen annan är. Lonely är i stället en känsla eller upplevelse av ensamhet och övergivenhet. Man kan alltså vara lonely även om man inte är alone (som att känna sig ensam mitt ibland en massa människor); och man kan vara alone utan att vara lonely (att i total ensamhet inte på något sätt känna sig övergiven).

Att vara ensam (lonely) är smärtsamt, och det är många som brottas med det. En del kallar detta vår tids folksjukdom och forskare menar att det kan vara så att ensamhet skadar vår fysiska hälsa lika mycket som rökning. Här har kristen tro (som vanligt) något att komma med! Vi tror på en Gud som vill ha gemenskap med varje människa och en kyrka som har till uppgift att återspegla Guds kärleksfulla gemenskap, att se och älska varandra – och bjuda in fler i den gemenskapen. Vi ska kämpa mot ensamheten!

Samtidigt är det en nyckel i ett kristet liv att ibland vara ensam (alone). Jesus drog sig ofta undan i ensamhet och kristna har i alla tider sett värdet av att följa hans exempel. Där hinner tankarna landa, där lär vi känna oss själva, och framför allt: där kan vi lära känna Gud och växa i vår relation med honom. I vår tid blandar vi ofta ihop ensamhet och ensamhet och är därför rädda också för den goda ensamheten. Eller har vi inte tid med den. Men här finns så mycket gott att upptäcka. Jag tror vi behöver återupptäcka och kämpa för ensamheten!

Bön: Hjälp mig att kämpa mot ensamheten, att se och älska andra som du. Och hjälp mig att söka ensamheten och avskildheten, för att växa i tro och som människa. Amen

Foto: unsplash.com Fabrizio Verrecchia
Jakob Andersson
Redaktionschef för Insidan 2014-2023 men arbetar numera på Strandhems bibel- & lärjungaskola samt med Ledarutbildningen. jakob.andersson@strandhem.nu
DELA
Föregående artikelEn liten ring och en stor Gud
Nästa artikelGymnasielagen – hur kan man som kristen tänka om den?