Uttrycket har blivit lite väl mycket använt inom politiken de senaste månaderna. Det kommer ju från simsporten. Man får inte lägga av innan man har simmat hela loppet, ända in i kaklet. Tanken med 200 meter frisim är just 200 meter, inte 199 eller ännu mindre.

Hur bevarar man sin tro på Jesus hela livet? Det är frågan i detta nummer av Insidan. Grundförutsättningarna är självklara: bara på grund av Jesus kan vi ha en tro och på grund av honom kan vi bevaras i tron. Tron är en gåva. Men samtidigt spelar våra liv roll. Hur du väljer att leva kommer att påverka din tro. Det är möjligt att slarva bort gåvan och sluta simma innan man stött handen i kaklet. Och samtidigt kan du göra något för att din tro ska stärkas.

Insidan har mött tre personer i olika åldrar och pratat om deras erfarenheter. Vad har de gjort för att tron ska fortsätta prägla deras liv? Kyrkan har genom alla tider bjudit in till några växtplatser för tron, dem får du också läsa om. Vi måste tänka långsiktigt med vår tro och inrätta våra liv så att den kan få möjlighet att överleva och växa. Jesus vill inte bara ha dig i dag utan hela livet – ända in i evigheten!

Tack Hasse!

Septembernumret år 1998(!) var det första Insidan-numret som Hans Bergström layoutade. Men nu, efter över 20 år och ungefär 160 nummer, avslutar Hasse detta arbete. Mycket har hänt både i arbetssätt, stil och smak sedan Hasse började. Men Hasse har på ett fantastiskt sätt gjort Insidans budskap lättillgängligt för läsarna genom att sätta form, färg och bild till texterna under alla dessa år. Från Insidans och ELUs sida vill vi säga ett stort tack till dig Hasse för ett väldigt gott samarbete, och önskar dig Guds välsignelse i framtiden!

Bön: Håll mig hos dig hela livet Jesus. Jag behöver dig både idag och i framtiden. Låt mina fötter få gå på vägar du vill jag ska vandra.