Den helige Ande bor i alla kristna. Han verkar i oss, med oss och genom oss på olika sätt. Andens frukt gör Jesus synlig i våra liv.

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg. 1:8). 

Det är Jesus som undervisar sina lärjungar då, om vad som ska ske när den helige Ande kommer till dem. Jesus har dött och uppstått. Så hur ska det bli efter himmelsfärden? Jo, lärjungarna kommer att få kraft, men inte som en sorts magisk förmåga eller som ett häftigt partytrick, utan kraft att vara Jesus vittnen, att peka på vad han gjort, vittna om hur han förlåter och räddar.  

Anden i oss

Vad betyder detta för oss? Vill Gud ge sin Ande till oss också? Ja, det är till och med så att om du tror på Jesus, då har redan Guds Ande flyttat in i ditt hjärta. Nu vill Jesus få forma oss genom sin Ande.  

När jag var tonåring så var det rätt så många som kunde vittna om ”coola andliga upplevelser”, som föll i golvet under förbön eller som fick bilder och tilltal. Jag tror att Anden kan göra sånt. Jag har också fått vara med om den sortens ingripanden från Gud vid olika tillfällen. Problemet för Johan som 17-åring var att det ibland var viktigare med den häftiga upplevelsen, än med att Jesus ville att jag skulle vara hans vittne. Därför är det viktigt att peka ut hur Anden och Jesus hör ihop: Anden ska ge kraft att vittna om Jesus.  

Hur ser det då ut när Anden vill ge oss kraft och forma oss? Jo, vi börjar likna Jesus. Paulus talar i Galaterbrevet 5 om Andens frukt – en frukt som växer i ditt liv. Paulus beskriver den så här: Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra (Gal 5:22-26). 

Tänk att Gud vill att den här frukten, allt det som Anden gör, ska bäras in i världen genom dig.

Vi som fruktträd

Paulus beskriver en förändring som har skett och som håller på att ske. Precis innan har han talat om att vi människor har begär efter saker som strider mot Guds vilja, men när vi blev kristna, då kom Anden in. Då började Andens frukt växa fram. Och den växer i ditt och mitt liv. Men precis som ett fruktträd kan behöva klippas för att bära frukt bättre, så behöver vi ”korsfästa vårt kött”. Alltså, de gamla begären, de som inte hör ihop med Jesus, behöver dö bort. Paulus uppmanar oss: Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden. Tänk att Gud vill att den här frukten, allt det som Anden gör, ska bäras in i världen genom dig. Vissa bitar av detta kan vi märka av, men frukten är inte främst till för oss själva, utan för andra. Att formas på det här sättet är inte något som går snabbt. Vissa saker kan ändras fort, men andra tar tid. De begär som Paulus talar om finns ju kvar i oss så länge vi lever här i världen. Detta är också ett tecken på vad som en dag ska komma fullt ut, en helad värld, där kärleken och friden och godheten och glädjen verkligen får vara allt – för att Gud själv gör allting nytt.

Peka på Jesus med våra ord

Anden vill ge oss kraft att peka på Jesus inte bara med våra liv utan också med våra ord. Det är intressant när vi läser Apostlagärningarna att vittnesbördet om Jesus inte först och främst handlar om helanden eller under, utan om honom som dog och uppstod! Ja, det sker helanden, Gud griper in på det ena sättet efter det andra, men lärjungarnas uppgift är att berätta om vad Jesus gjort.

Läs gärna Apostlagärningarna 4:8-12. Ett under har skett, en man har blivit frisk. Petrus uppfylls av Anden och börjar berätta: Ja, ni har sett undret – detta är vad undret visar: hur stor och mäktig Jesus är, och han har gjort något ännu större! Han har dött och uppstått! Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta (Apg 4:12). Så hur kan vi berätta om Jesus? En del av oss behöver fördjupa sig i vad korset betyder: Vad är det Jesus gjort för mig? Vissa av oss kan behöva be om frimodighet – ja kraft att få rätt ord från Gud. Men kom ihåg att Jesus lovat att vara med oss och leda oss – med Hjälparen, den helige Ande.