Bibeln säger att vi ska bära frukt. Vad innebär det och hur gör man? Andens frukt kommer från ett liv nära Jesus och med honom som främsta förebild. Detta kan uppmuntra och leda både oss själva och andra.

Bibeln säger att vi ska bära frukt. Det handlar enkelt uttryckt om att vi ska sprida mer gott omkring oss. Att bli mer lika Jesus alltså. Och visst låter det härligt att bära frukt, men är det inte bara en romantisering av ett kravfyllt budskap som säger: som kristen ska du vara ”kärleksfull, glad, fridfull, tålmodig, vänlig, god, trogen, mild och självbehärskad”?

Självklart är det inte fel om dessa egenskaper blomstrar i våra liv (tvärtom är det högst önskvärt), men att se det som ett krav är fel. Sann kristendom är inte att du måste bete dig på ett särskilt sätt för att vara accepterad. Sann kristendom är något mycket mer och bättre än så! Sann kristendom är vad alla människor djupast sett längtar efter. Låt oss då tillsammans upptäcka 1) vad Andens frukt är; och 2) hur vi kan bära Andens frukt.

Andliga förebilder

Vad är då Andens frukt egentligen? Jag vill att du stannar upp och tänker på en viktig kristen förebild i ditt liv. Vad är det som gör denna person så viktig för dig? Är personen utomordentligt intelligent? Är han/hon väldigt bra på att lyssna? Har han/hon blivit använd av Gud på spektakulära vis?

Inte sällan är det något djupare som gör en person till en förebild för oss. Det är inte först och främst vad personen gör utan vem han/hon är för oss. Bara genom att vara nära personen väcks en längtan efter mer av Gud i våra liv. En längtan som säger: det finns mer att upptäcka av Jesus, mer av Guds rike! Författaren C.S. Lewis skriver: “Jag har funnit ett begär inom mig som ingenting i denna värld kan tillfredsställa; den mest troliga förklaringen är att jag är skapad för en annan värld”. Men vad har detta med Andens frukt att göra egentligen? Jo, genom dina förebilder har du fått del av Andens frukt. Genom deras liv har du fått Smaka och se att Herren är god (Ps 34:9). Din förebild förkroppsligar Jesus ord om att den som förblir i honom bär rik frukt, precis som det står i Johannesevangeliet 15:5: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Men vad är Andens frukt mer konkret? 

Sådan är Gud

I Galaterbrevet 5:22-23 finns Andens frukt uppräknad: Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Dessa karaktärsdrag ska dock inte ses som egenskaper vi själva utvecklar. Då riskerar vi att separera frukten från Gud själv. Nej, Andens frukt säger oss snarare något om vem Gud är. När vi får smaka på den får vi ett möte med himmelriket. Vi ser detta hos Jesus i evangelierna. I honom möter vi den Gud som är fullkomlig i kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. När människor möter Jesus då som nu får de en smak av Kärleken, Glädjen och Friden som de är skapade för att leva i och genom. Detta väcker en längtan hos dem att lägga sitt gamla liv bakom sig och följa honom som kommer med Guds rike. 

Andens frukt får vi alltså del av genom människor som lever sina liv nära Jesus. Frukten väcker en längtan inom oss som bara Jesus själv kan möta och säger oss något om vem Gud är på djupet.

Låt oss nu gå vidare till punkt 2) hur vi kan bära Andens frukt.

Hur bär vi frukt?

Vi börjar med en återblick till inledningen: vi ska inte bära Andens frukt för att kvalificera oss som kristna. Det är inte de som ser sig själva som tillräckliga som Gud tar emot och accepterar Gud kvalificerar i stället de okvalificerade. Om du känner att du inte duger som kristen är du med andra ord i gott sällskap! Alla kristna är nämligen kvalificerade enbart genom Guds nåd i Jesus: Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig (Ef 2:8-9). I Jesus, genom hans död och uppståndelse, är du en ny skapelse. Vila i den sanningen! 

Ser du på människor blir du förvirrad. Ser du på dig själv blir du förtvivlad. Ser du på Jesus blir du förvandlad!

Men hur kan vi få bära mer av Andens frukt då? Det första vi får minnas är att frukten i sig inte är målet. Målet är alltid gemenskap med Gud. Inte sällan förväxlar vi dessa eftersom vi är så resultatfokuserade. Vi måste våga släppa allt som har med resultat att göra. Jag kommer själv ofta tillbaka till ett citat jag hörde: ”Ser du på människor blir du förvirrad. Ser du på dig själv blir du förtvivlad. Ser du på Jesus blir du förvandlad!” Den absolut viktigaste uppgiften du har som kristen är att förbli i Jesus. Fokusera inte på frukten som om den vore syftet med det kristna livet. Vila i honom som är alltings ursprung och mål. Från den platsen har all andlig frukt sin början. Den kommer oftast obemärkt för vår egen del, men blir alltid till välsignelse för andra. 

Du kan inte klämma fram frukter i egen kraft. Din uppgift som gren är att ta emot näring genom vinstocken, Jesus.

Ta emot

Förutom att förbli i Jesus har du en annan viktig uppgift som ”gren”. Nämligen att ta emot. Utan mig [Jesus] kan ni ingenting göra (Joh 15:5b). Ingenting. Du kan inte klämma fram frukter i egen kraft. Din uppgift som gren är att ta emot näring genom vinstocken, Jesus. ”Ta emot den helige Anden!” säger Jesus i Johannesevangeliet 20:22. Guds Ande gör din relation med Gud levande, och du börjar lära känna honom och hans kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Samtidigt som du får smak av himmelriket genom Andens frukt blir du också delaktig i den. Det vill säga: i den mån du lär känna Gud i hans godhet, så utstrålar också Guds godhet från ditt liv. Andra människor börjar känna doften av Guds rike när de är i din närvaro. Doften väcker i sin tur en längtan hos dem att också leva sina liv nära Jesus. Detta är Andens frukt.

Så lyckas du i fruktträdgården! (= Så bär du frukt i Guds rike!)

  1. Plantera trädet på ett bra ställe. ( = Lev nära Jesus.)
  2. Se till att trädet får näring och vatten ( = Du behöver läsa/höra Guds ord, be och gå på gudstjänst.)
  3. Beskär trädet – dåliga grenar och rutten frukt ska bort men även bra grenar och frukt behöver ibland tas bort för att skapa mer utrymme och ljus. ( = Låt Gud få rensa bort synd och onödigheter i ditt liv, men ibland även annat – för ge mer plats åt det riktigt viktiga.)
  4. Skydda trädet mot angrepp ( = Vi påverkas av allt vi möter – gör vad du kan för att skydda dig från dåligt inflytande och det som kan vilseleda dig i din efterföljelse.)
  5. Stötta upp trädet om det är krokigt eller nedtyngt. ( = Du behöver kristna vänner och en församling som kan stötta och hjälpa dig.)
  6. Behåll inte frukten för dig själv – dela med dina medmänniskor. (= Gud behöver inte dina goda handlingar – men andra behöver dem!)