Detta nummer handlar om att det finns ondska och onda makter som vill locka oss bort från Gud. MEN, vi behöver inte vara rädda.

I Efesierbrevet 6:10-18 skriver Paulus om en vapenrustning som vi kristna får ta på oss. När vi tar på oss rustningen tar vi på oss Jesus, som är mäktigare än allt annat. Rustningen består av sex delar.

Sanningens bälte: Lever du med lögner? Att omge sig med lögner kan verka lockande men är inte hållbart i längden. Håll dig till sanningen och lär dig Bibelns sanning om vem du är och vad Gud gjort.

Rättfärdighetens pansar: Vi kan inte bli rättfärdiga själva. Rättfärdighet är något vi får av Jesus. Ändå är det så lätt att lägga fokus på sig själv och drabbas av hybris eller känna misslyckande. Vänd då tillbaka fokus till Gud.

Villighet att gå ut med evangeliet, som skor: Den som går barfota måste gå försiktigt för att inte skada sig. Den kan bara gå ute när det är lagom varmt och underlaget är mjukt. Men evangeliet gör oss fria. Det gör att vi kan gå genom livet också när det känns farligt. Fyll på med god undervisning om evangeliet.

Trons sköld: Tron på Gud skyddar oss när vi hamnar i situationer som verkar hopplösa. Men det är inte alltid lätt att tro. Du behöver inte skämmas för dina tvivel. Berätta om dem för Gud, och berätta även om dem för en vän eller ungdomsledare.

Frälsningens hjälm: Jesus vill skydda oss mot onda tankar som bara bryter ner oss och förstör relationer. Onda tankar kommer inte från Jesus. Vi får be Gud om skydd mot dessa och inte vara rädda för att ta hjälp av vänner, kurator, präst eller psykolog.

Andens svärd – Guds ord: Gör som Jesus. När han blev frestad använde han Guds ord som skydd – och vapen. Läs Bibeln! Hitta en bibelläsningsplan och rutin som funkar för dig.