Det finns så mycket vi kan bli beroende av, från droger och spel till prestationer och skärmar. Vi kan behöva få syn på vad det finns i vårt liv som Gud vill befria oss ifrån – vi behöver inte klara det själva.

Att vara beroende, vad är det? Det brukar definieras som ett okontrollerbart begär efter något. Är man beroende har man tappat kontrollen över sin konsumtion, man får abstinens om man inte får mer och den egna viljan räcker inte till för att sluta. Idag är utbudet enormt och det gör det så lätt att hamna i beroende, kanske utan att märka det själv. Det är egentligen först när man försöker sluta med något men inte kan, som man märker att det är ett beroende. 

Direkt dåliga beroenden

När man pratar beroende är första tanken ofta narkotikaberoende, alkoholberoende eller spelberoende. När man pratar om beroendesjukdom så är det i första hand dessa tre som åsyftas. Dessa beroenden skapar stora problem för samhället och det finns institutioner för att hjälpa den som är beroende. Även exempelvis porrberoende eller skärmberoende har blivit mer uppmärksammat på senare år. Sådana beroenden är inte lätta att ta sig ur, men det finns hjälp att få. 

När vi faller, står Gud fast och vill resa oss upp igen.

Bra saker kan få fel plats 

Att vara beroende är dock mycket bredare än så. Jag vill hävda att det inte finns något som man inte kan skapa sig ett beroende av. Även något som från början är gott, kan bli ett beroende som inte är bra för en. Det kan vara till exempel träning. Träning är något bra och nyttigt för oss, vi behöver röra på oss. Ändå kan träningen bli ett osunt beroende som vi kan tappa kontrollen över. På samma sätt kan popularitet, jobb, skola, bekräftelse eller tv-serier ta över våra liv så att vi konsumerar det i orimliga mängder och av fel anledningar. När vi ger någonting fel plats och fel prioritet påverkar det oss på ett negativt sätt. 

Prova att avstå

Hur vet man då vad i ens liv som man är beroende av? Det är egentligen ganska enkelt: man märker att man inte kan vara utan det. Man längtar efter det man avstår från, och ofta är det allt man går och tänker på. Till slut klarar man inte längre att avstå. Då kan det vara klokt att prata med någon för att få hjälp att avgöra om det är ett osunt beroende eller inte. Man kan behöva någon annans blick för att analysera och förstå sin egen situation. Hur påverkas jag av det här? Hur påverkar det min relation till Gud och till andra människor? Vill jag leva såhär egentligen – eller sitter jag fast i något som jag inte kommer loss ifrån? 

Hjälp och stöd från Gud och människor

Eftersom själva problemet med ett beroende är att man inte klarar att sluta, är det inget konstigt att behöva hjälp. Att vara beroende av Gud och andra människor är ju just vad Gud skapade oss till! Sök hjälp, prata med människor runt dig och be om stöd. Det är inte enkelt att bli fri från ett beroende. Det händer att människor upplever Guds direkta ingripande så att man på ett ögonblick blir frigjord, men oftast är det snarare en långsam vandring kantad med utmaning och kamp. Då är det viktigt att komma ihåg att Gud vill stå med oss i den kampen. När vi faller, står Gud fast och vill resa oss upp igen. På så vis kan det på sikt stärka vårt beroende av Gud. För när vi gör oss av med ett beroende skapas ett tomrum i oss, och det tomrummet kan antingen fyllas av ett nytt beroende eller av Gud. 

Foto: Alexander Andrews, Unsplash
DELA
Föregående artikelJesus – städar Guds boning
Nästa artikelÖkenplanetens Messias