Döden är lika aktuell som livet, eftersom vi alla en gång ska dö. Men livet är sällan förknippat med lika mycket rädsla som döden. Hur kan vi hantera det?

Alla människor fruktar döden. Den förknippas med starka och jobbiga känslor: ovisshet, rädsla, sorg, tomhet och saknad. Det är sällan vi upplever glädje i samband med döden. Men tänk om det är så att döden faktiskt är en vinst? Vi har ett hopp bortom döden, den är inte slutstationen utan istället början på ett nytt liv i evigheten.

Vi får göra som Marta och ifrågasätta varför Jesus kom för sent.

I Johannesevangeliets elfte kapitel får Jesus veta att hans vän Lasarus är sjuk och ligger för döden. Då säger han: Den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära, för att Guds Son ska bli förhärligad genom den (Joh 11:4). Tänk att Gud kan använda en sjukdom för att hans son ska bli förhärligad. Jag är helt övertygad om att det gäller även i dag – han kan använda vilken situation som helst till sin ära!

Kom Jesus för sent?

Det dröjer flera dagar innan Jesus kommer fram till Lasarus systrar, och då är Lasarus redan död. Marta beklagar sig: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött (Joh 11:21). Jag tror att vi kan lära oss två saker av de här verserna. Vi bör tala ärligt om döden och inte förminska den. Ibland vill vi använda förmildrande ord för att döden känns jobbig och svår, men vi behöver vara tydliga för att förstå allvaret och innebörden. Vi kan också se att vi får lov att beklaga oss inför Jesus. Vi får vara besvikna över att vår nära vän inte blev helad från sin sjukdom. Vi får göra som Marta och ifrågasätta varför Jesus kom för sent. För det är så det kan kännas – Jesus kom för sent! Men Jesus kommer också med det underbara svaret: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör (Joh 11:25). Döden är inte slutstationen, utan livet tar vid efter döden för den som tror på Jesus. Oavsett våra frågor får vi landa i Jesus löfte om en uppståndelse och ett evigt liv bortom döden.

Släpp fram smärtan!

När Maria kommer ut till Jesus gråter hon. Hon visar sina känslor och Jesus gråter med henne. Känslorna är viktiga. Sorg, ilska, tomhet, saknad – alla känslor är okej och behöver komma fram. Vi kan behöva tid att sörja för oss själva, men också att gråta tillsammans med andra. Det står att många hade kommit för att trösta Marta och Maria i sorgen. Det är värdefullt att ha människor omkring oss som både känner med oss i vår sorg och kan finnas som praktisk hjälp. Vi behöver varandra! Inte minst när vi går igenom svåra tider i livet.

Sorg, ilska, tomhet, saknad – alla känslor är okej och behöver komma fram.

Jesus avslutar med att uppväcka Lasarus från döden. Där finns ett löfte som gäller även oss: Jesus kommer att uppväcka alla som tror på honom till evigt liv tillsammans med honom.