Många svenskar skulle nog svara ja på frågan i rubriken. Vad skulle du svara? Vad svarar Bibeln?

Det finns ingenting i Jesus liv eller i Bibeln som säger att målet med livet är att bli lycklig. Därför är det väldigt lätt att tänka att Bibeln och kristendomen snarare gör människor olyckliga. Men om vi skulle fråga om Gud vill att vi ska vara lyckliga så är svaret ja. Det betyder att det alltså finns någonting som är större i livet än lycka.

Lycklig och lyckad

Det är vanligt att begreppen lycklig och lyckad kopplas ihop. Det är lätt att tänka att om jag lyckas så är jag också lycklig. Vi binder samman vår bild av att lyckas med vår lycka och tänker felaktigt: om jag har många vänner, bra betyg och fina kläder så lyckas jag och blir lycklig. Vårt samhälle är fullt av kriterier som avgör om en individ är misslyckad eller lyckad.

I honom finns därför den största anledningen till verklig lycka

Ibland är det väldigt små saker som kan få oss att känna oss misslyckade. När vi ser andra skratta eller göra häftiga aktiviteter medan vi har tråkigt kan vi känna oss misslyckade. Vi kopplar alltså ihop lycka eller olycka med våra prestationer. Då blir jakten på lycka otroligt påfrestande eftersom lyckan mäts genom jämförelse med andra och det tror jag inte att vi mår bra av.

Bibelns perspektiv

I kontrast till detta finns Bibelns perspektiv. Bibeln berättar om att människan har fallit. Det betyder att alla människor egentligen är misslyckade. Att vända misslyckandet till att lyckas kan vi inte göra genom egen prestation. I stället erbjuder Jesus oss att vara lyckade genom det han har gjort. I honom finns därför den största anledningen till verklig lycka.

Lycklig och misslyckad

Utifrån Bibelns perspektiv blir meningen och målet med livet en relation med Jesus. Med det sagt är det absolut så att Gud vill att vi ska ha det bra. Gud vill att vi ska skratta och få möjlighet att vara med om häftiga saker. Gud är inte motståndare till nöje och kortvarig glädje, men Gud har alltid ett långsiktigt perspektiv, något som vi människor är väldigt dåliga på att ha. Guds mål för människan är en evighet tillsammans med honom. Därför är framgång här på jorden inte så högt upp i prioriteringsordningen. Ett liv med Jesus är därmed inte en garanti för framgång. Även den som är kristen kan misslyckas i sina egna och samhällets ögon. Men ur ett evighetsperspektiv är vi hundra procent lyckade och äger därför en djupare glädje och lycka.

Inte glad – ändå lycklig

Utifrån ett evighetsperspektiv är det möjligt att vara lycklig utan att lyckas. Vi kan landa i att det finns någonting större i livet än kortvarig glädje och social och ekonomisk framgång. Kristna talar ibland om människor som kan vara fyllda av glädje utan att egentligen vara glada. Det låter konstigt men det handlar om att det finns någonting djupare – en lycka som utgår från Jesus och inte från om livet just nu är roligt eller inte. Därför kan vi vara lyckliga även om vi inte alltid är glada, inte alltid lyckas eller om vi drabbas av olycka.

Bibelns svar

Bibelns svar på frågan i rubriken blir alltså på ett sätt ett tydligt nej. Men, med ett evighetsperspektiv kan meningen med livet absolut vara att vara lycklig, om lycklig innebär att leva i relation till Jesus. Tillsammans med honom kan vi möta både framgång och motgång och ändå vara lyckliga.