Din kropp är inte din ensak. Din kropp tillhör inte ens dig. Låter det provocerande? Paulus skrev i alla fall så i Bibeln: Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp! (1 Kor 6:19-20).

Medan du läser detta är det många runtom i världen som får sin kropp såld genom prostitution eller någon annan form av slaveri. Deras kroppar är ofta billigt köpta, eller rentav stulna, och förbrukas som om de var närmast värdelösa. Att sådant sker är helt fruktansvärt och går rakt emot Guds vilja.

Gud sätter alltså ett mycket stort värde på din kropp. Han har till och med beslutat att flytta in i den genom sin helige Ande.

Din kropp är helig

Däremot skriver Paulus att din kropp är köpt till ett högt pris – Jesus dog på korset för den. Gud sätter alltså ett mycket stort värde på din kropp. Han har till och med beslutat att flytta in i den genom sin helige Ande. Din kropp är därför lika helig som det heligaste hus som någonsin har funnits på jorden: templet i Gamla Testamentet!

Ära Gud med ditt liv

Likt templet är din kropp inte i första hand till för dig eller för någon annan. Den är till för att ära Gud. Det kan du göra genom att knäböja eller lyfta dina händer i lovsång, men också på andra sätt:

Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära, skriver Paulus lite senare i samma brev (1 Kor 10:31). Allt du gör kan alltså göras till Guds ära. Du kan hjälpa någon med läxan, du kan sova ut under helgen, ja, du kan till och med spela fotboll till Guds ära! All aktivitet kan göras om till tillbedjan när du gör det för att glädja och ära Gud.

Livet som en gudstjänst

Vi ska alltså ställa hela vår kropp, hela vårt jag, till tjänst för Gud. Leta efter tillfällen att betjäna andra, såsom Jesus gjorde. Som Paulus också skrev, i Romarbrevet 12:1: Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till Dig
där var ton skall en hyllning till Dig bära
Och i dagar av glädje och dagar av sorg
vill jag leva var dag till Din ära.

(Sv. Ps. 702)