– Jag lutade nog mer åt det buddistiska eller taoistiska hållet.

Daphne Petrén var som barn alltid intresserad av religion. Även om uppväxten i hemmet i Skene i Västra Götaland inte var religiös på något sätt, diskuterades ständigt frågor som berörde religion; Vad händer efter döden? Finns det något större?

Namn: Daphne Petrén

Ålder: 21 år

Bostadsort: Borås

Sysselsättning: Jobbar på café och i bar

Intressen: Te, hundar, tv-serier, skriva och spela musik

Fun fact: har 23 små växter att ta hand om

Att ändra åsikt

I kyrkans barnverksamhet kom Daphnes första möte med Gud, och även om någon typ av tro började redan där, var det när hennes bror kom hem som kristen efter sin konfirmation som Daphne verkligen blev berörd. Av religion i allmänhet och den kristna tron i synnerhet.

– Han hade varit militant ateist så långt jag kunde minnas, men plötsligt under konfirmationsläsningen kom han hem som troende. För mig var det en så stark upplevelse.

Att det verkligen gick att ändra åsikt, och att det gick att möta Gud, rubbade Daphnes tidigare syn på världen. Under sin egen konfirmationsläsning tog Daphne steget och sa ett helhjärtat JA till Jesus.

Inte som alla andra

Som nykristen var det ibland jobbigt för Daphne att förklara att hon var troende: att hon hade vissa åsikter, valde bort vissa aktiviteter och valde andra aktiviteter. Att sticka ut kunde vara jobbigt. Men allt eftersom hon blivit äldre, och hennes vänner med henne, känner hon att människor är mer toleranta och öppna för hennes livsåskådning.
– Det känns som att människor faktiskt lyssnar på vad man har att säga nu när man blivit äldre och det är skönt!

Det finns en plan med mitt liv. Jag behöver inte kämpa ensam. Det är stort!

Det finns en plan

Mycket har fallit på plats för Daphne efter att Jesus fick träda in i hennes liv.
– Jag brottas mycket med psykisk ohälsa. Då får jag ständigt be om hjälp av Gud och bli påmind om att jag är som jag är för att han vill det. Det finns en plan med mitt liv. Jag behöver inte kämpa ensam. Det är stort! Det är inte längre viktigt att vara perfekt. Att bli rik, eller känd, eller att lyckas med allt man gör. Att ge Jesus plats i ens liv hjälper Daphne att förstå att hon får lov att vara sig själv.