Vi kan aldrig bli helt fria från synden här på jorden. Samtidigt är vi kallade att inte leva i synd. Kanske ställer vi oss frågan hur vi ska kunna bryta med synden, och ibland även varför vi ska göra det.

Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. (Rom 6:11-12)
Genom Adam och Eva kom synden in i världen. Denna synd har påverkat varje människa i alla tider och kallas arvsynd. Konsekvensen av arvsynden är att alla har avvikit, alla har blivit fördärvade, ingen finns som gör det goda. Inte en enda (Rom 3:23). Synden som har gått i arv präglar även kristna. 

Vi har blivit fria från att vara slavar under synden och därför ska vi inte lyda synden som vill dra oss bort från Gud.

Vi har blivit fria

Att bryta med synden är inte ett krav för att få förlåtelse, eftersom Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare (Rom 5:8). Men det är en följd av förlåtelsen att man vill sluta göra de synder som man fått förlåtelse för. Den självutgivande kärlek som Gud har visat oss genom att dö för våra synders skull lär oss att säga nej till det onda och ja till det goda. Vi har blivit fria från att vara slavar under synden och därför ska vi inte lyda synden som vill dra oss bort från Gud, utan i stället vara vapen åt Gud genom att leva rätt och bli mer lika Jesus, alltså det som kallas att helgas (Rom 6:13, 19). Tänk vilken stor uppgift vi har fått! Gud vill använda oss som vapen för det goda och rätta i stället för det onda. Gud vill att vi ska helgas och på så sätt förhärliga Fadern (Joh 15:8). 

En gåva från Jesus

Hur ska vi då bryta med synden? Om vi försöker helgas genom att lägga fokus på oss själva och på vad vi ska göra för Gud blir det bara svårare att göra det rätta. Att utan Gud och i egen kraft försöka leva godare och bättre, kommer bara leda oss längre bort från Gud och helgelsen, menar Bibeln. Att helgas innebär inte att vi i oss själva känner oss starka och goda, utan det blir precis tvärtom. Men då vi inte känner oss speciellt goda vänder vi oss ännu mer till Jesus som är grunden till helgelsen. Det är Guds Ande i oss som ger kraft till helgelse. Han vill göra det genom att vända vår blick mot Jesus – så att vi kan se hans nåd och förlåtelse men också ta emot hans kraft som vill forma oss och hjälpa oss att välja hans väg i varje situation. Detta händer genom att vi hör och läser om Jesus i Bibeln, genom att vi ber till honom och genom att ta emot av den förlåtelse som finns i honom.

Kraftkällor

Genom att läsa Bibeln eller höra en predikan lär vi oss att vi alla har syndat och behöver räddning, men samtidigt att Jesus är vår räddning. Genom bönen kan vi be Gud om kraft att bryta med synd och leva rätt. Genom dopet har vi fått syndernas förlåtelse och den helige Ande som gåva tack vare Jesus. I nattvarden vill Gud bekräfta och försäkra oss på nytt om syndernas förlåtelse genom att han ger oss sin kropp och sitt blod till syndernas förlåtelse.

Luther om helgelse:
”Livet består inte i vila utan i förvandlingen från det goda till det bättre.”

Också genom syndabekännelsen och avlösningen (alltså då vi i gudstjänsten eller i bikten får höra att vi är förlåtna) vill Gud få oss att bryta med synder vi fastnat i, och det är kanske ett av de viktigaste verktygen för att bryta med en konkret synd. När vi har fastnat i någon synd eller tvivlar på om vi är förlåtna är avlösningen till hjälp – att få höra prästen, på Jesus uppdrag, tillsäga oss förlåtelsen. Synden vill vara ensam, men vi får föra den till ljuset och i stället avslöja det onda. Synden tappar sin makt när den avslöjas och då får vi kraft till ett nytt liv. Allting grundar sig på att Jesus har gjort oss värdiga att bli förlåtna. 

Se på Jesus

Vi kommer aldrig att bli helt fria från synden här på jorden, och vi kommer att misslyckas många gånger. Det gjorde till och med Jesus tolv lärjungar. Trots det vill Gud att vi blir mer helgade, inte för att vi ska bli räddade utan för att vi är redan är räddade. Vi helgas genom att ha blicken fäst på Jesus, regelbundet bekänna och ta emot syndernas förlåtelse och genom att komma till honom där han säger att han först och främst finns, i Bibeln, bönen, dopet och nattvarden. Här finns kraft till förvandling. Därför, ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus (Hebr 3:1).

Foto: Joshua Earle, unsplash.com
DELA
Föregående artikelJesus tar första steget 
Nästa artikelAlltid där