Det är lätt att man tar möjligheten att komma inför Gud för givet. Men om man läser om templet i Gamla Testamentet förstår man att det inte alltid har varit så. Det krävdes ett offer för din försoning. 

Tänk om du fick se in i himlen. Se Gud på sin tron i all skönhet, härlighet och helighet, och veta att inget på jorden kan vara ens en miljondel så vackert som det du ser. Tänk dig sedan att Gud ger dig i uppdrag att bygga en kopia av trä och tyg av det du har sett. Jag har en känsla av att det skulle vara lättare att lära ett kassaskåp dansa tango än att lyckas med det. Men det var precis vad Mose fick i uppdrag att göra.

All försoning kostar

Resultatet blev tabernaklet, ett bärbart tält, som kung Salomo sen gjorde om till en fantastiskt vacker tempelbyggnad. Tabernaklet och templet lär oss massor om hur vi kan komma inför Gud. När man har blivit osams kostar det på massor att försonas. Man måste svälja sin stolthet för att kunna be om förlåtelse – och för att förlåta. Man måste ge upp sin rätt att vara arg. Man måste offra sin vilja att hämnas. All försoning kostar. Ju svårare konflikt, desto högre är priset som måste betalas för att bli vänner igen. Vi är i konflikt med Gud. Vår egoism, orena tankar, skvaller, elaka handlingar, sårande ord – vår synd platsar inte i himlen. Därför krävs det ett offer för att vi ska kunna komma inför Gud.

Syndens pris

Tabernaklet och templet var Guds sätt att visa hur mycket synden kostar. Varje dag skulle två oskyldiga lamm offras på morgonen och kvällen. Varje vecka skulle ännu fler offer göras på sabbaten. Varje år skulle ytterligare offer göras på Stora Försoningsdagen. Ja, varje gång man ville komma inför Gud behövde man offra. Och offren skulle alltid vara de bästa, dyraste, första och finaste man hade. Det låg en konstant doft av bränt kött och fett från templet över hela Jerusalem. På Gamla Testamentets tid fattade varenda människa hur mycket synden kostar.

Vi fick inte komma till Gud

Precis som ett kärnkraftverk har säkerhetszoner hade också templet det. Ju närmare Gud, desto svårare att komma dit. Icke-judar som kom till templet kom inte längre än till hedningarnas förgård. Alla israeliska familjer fick komma ett steg närmare, in på nästa förgård. Därifrån fick bara männen komma innanför porten till brännofferaltaret utanför templet. Men för att komma in i själva tempelbyggnaden var man tvungen att vara präst.

För att förändra människohjärtat var Gud tvungen att offra sig själv.

Där inne fanns det två rum som skildes åt av ett tjockt draperi, ett förhänge. På förhänget fanns bilder av vaktande änglar för att påminna om att vägen till gemenskapen med Gud i Eden var spärrad på grund av synden: Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd (1 Mos 3:24). Inne i det innersta rummet, i det allra heligaste, fanns mötesplatsen med Gud: den gyllene förbundsarken. Dit fick bara översteprästen gå en dag om året, på Stora Försoningsdagen för att be om försoning.

Förhänget sprack

Som en tillfällig lösning var tempeloffren suveräna. Men de var naturligtvis inget som kunde förändra människan i grunden: synden sonades, men den fortsatte likväl att dra människor från Gud. För att förändra människohjärtat var Gud tvungen att offra sig själv. Jesus gick dit inte ens översteprästen kunde gå, ända till Guds ansikte, och offrade inte ett djur utan sig själv. På så sätt gäller inte offret bara för ett visst folk under en viss tid. Det gäller alla människor i alla tider. Därför sprack förhänget i templet för att visa att vägen till Gud är öppen för alla människor. Vi representeras av Jesus och får komma direkt till Gud. Ja, vi är till och med förenade med Jesus i dopet. Vi är inte längre Guds fiender på grund av synden: vi är hans älskade, rena, förlåtna och felfria barn tack vare Jesus.

Du är försonad med Gud

Tänk dig att få se in i himlen, se Guds tron och allt vackerts ursprung. Tänk dig att en kopia inte behövs, för att du ska förstå Guds helighet. För du får ju lov att vara där, hos originalet. En dag skall det bli så. För du är försonad med Gud tack vare Jesus offer en gång för alla. Tempel, offer, försoning … Gamla Testamentet är svårt, men väldigt, väldigt spännande. För ju mer man gräver desto mer upptäcker man att alltihop i det handlar om Jesus.