Finns det någon som är värd att följa? När vi ser på föräldrar, ledare eller politiker svarar vi ofta nej. Andra kan vägleda oss, men av rädsla för att bli utnyttjade, eller att andra inte ska veta vad vi behöver vågar vi inte lämna kontrollen. Vad hade krävts för att du skulle lägga ned allt och följa någon? 

I Lukasevangeliet 5:1-11 (läs gärna!) händer det märkliga, det som knappast kan vara möjligt. Lärjungen Petrus är ute och gör det han är bäst på. Han fiskar. Han blir störd av en snickare (Jesus) som lägger sig i hur fiskaren sköter sitt fiske. Själv hade jag nog blivit provocerad. Men i stället för att dagen slutar i spänd stämning och konflikt händer det ofattbara: Petrus LÄMNAR ALLT (v. 11) och följer Jesus. 

Mer än mäktig

Varför? Hur kan Petrus göra så? Vad var det Jesus hade som gjorde honom värd att följa, även om det tvingade Petrus att lämna allt? “Jesus var ju fett mäktig”, kanske vi svarar. Och ja – det var han (se bara undret med fisken!). Men frågan är om det räcker för att Petrus skulle vilja ge sitt liv för honom. I Avengers är Thanos en oerhört mäktig skurk, men det är rätt tydligt att han inte är någon man vill följa, trots hans makt. Thanos är ju ond. Jesus hade alltså inte bara makt. I honom såg Petrus något ännu mer ovanligt och värdefullt, nämligen kärleken! Jesus är kärleken själv. Att följa Jesus, då som nu, är att ta emot och vila i den kärlek som vi är skapade för. Att följa Jesus handlar först och främst om att leva i en kärleksfull relation med honom, där han sköter och bär oss. Det handlar om att följa den som redan följer oss med sin kärleksfulla och längtande blick, varje dag av våra liv. Att följa Jesus är att komma hem till den kärlek som gav oss livet och som alltid älskat oss först.

Jesus bjuder oss på dejt

Under min barndom och tonår hände det ibland att jag blev lite intresserad av någon tjej. Ofta kunde jag önska att vi skulle bli ihop. Vid något tillfälle kunde jag märka att den tjejen också var lite intresserad av mig. Problemet var att ingen vågade ta första steget. Någon behöver vara först med att aktivt visa intresse om det ska bli någon kärleksrelation. Den ena behöver bjuda ut på dejt. I relationen med Jesus är det alltid han som tar första steget! Vi måste inte leta upp Jesus och fråga om vi får hänga med honom – nej, han står redan vid vårt hjärta och väntar på oss. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig (Upp 3:20). I Bibeln är det Jesus som kallar på lärjungarna, och det är lärjungarna som svarar ja och börjar följa honom. Så är det också idag. Jesus drar i dig. Han har sedan länge kallat på dig och ångrar inte sin kallelse (se Rom 8:29). Han väntar på oss än idag. Låt oss därför, för första, eller 89:e gången, tacka ja till hans inbjudan. Låt oss börja följa honom på nytt varje dag. 

Vad hade krävts för att du skulle lägga ned allt och följa någon?

Hur gör man då detta? Vad innebär det rent konkret att följa Jesus? Ja, egentligen är det omöjligt att i en kort text förklara vad livet med Jesus innebär. Jesus vill möta oss och förvandla oss på så många olika sätt. Det finns liksom ingen gräns. Trots det vill jag lyfta upp några viktiga påminnelser om vad livet som Jesus lärjunge handlar om. 

Att följa Jesus innebär …

… att omvända sig. Något av det första Jesus predikade var att vi skulle omvända oss (Mark 1:15). Att omvända sig handlar om att vända sig från sin synd och allt det som vill ta Guds plats i våra liv, och i stället se på Jesus och springa in i hans famn. Som Jesus lärjunge är omvändelse inte en engångshändelse, utan något vi lever i. Gör det gärna till en vana att regelbundet (varför inte varje dag?) fundera över vad du har för synd i ditt liv, be om förlåtelse för den och be om kraft att sluta med den!

… att tro på vad Jesus gjort för dig. Efter omvändelsen uppmanas vi av Jesus att tro på evangeliet (Mark 1:15). Evangeliet är de goda nyheterna att Jesus blev människa, dog för våra synder och besegrade döden i sin uppståndelse. Att följa Jesus handlar inte bara om att tro att detta har hänt, utan att lita på att det även gäller dig. Detta innebär att du alltid kan lita på att det finns förlåtelse när du omvänder dig. Att följa Jesus är alltså att vila i hans förlåtelse och seger över synden på korset.

 … att vara Jesus händer och fötter på jorden. Att följa Jesus och leva i hans kärlek kan låta ganska flummigt. Men det är det inte. Att följa Jesus är väldigt konkret. Det handlar nämligen också om att göra Jesus gärningar mitt i vår vardag. Det handlar om att se de människor som Jesus ser och att använda de gåvor vi har fått för att sprida Guds kärlek till hela skapelsen. Jesus brydde sig om de svaga. Jesus ville hjälpa människor med deras behov, andliga som kroppsliga. Låt oss göra likadant. Du behöver inte åka till ett kloster eller en bibelskola för att följa Jesus. Där du är i din vardag kan du följa Jesus till de människor som behöver hans kärlek och hjälp. Att diska, hjälpa vännen att flytta och umgås med den ensamma i klassen är i allra högsta grad att följa Jesus! Fundera över vilka Jesus vill gå till genom dig – och var sedan Jesus utsträckta hand för dem.

Det handlar om att vi i var stund får följa med Jesus till den plats där han alltid varit – vid Faderns hjärta.

… att lyssna på Jesus röst. För att kunna följa Jesus och vara hans redskap på jorden behöver vi lyssna till honom. Jesus liknar sig själv vid en herde och oss lärjungar vid hans får. Då blir det tydligt: Fåren måste känna igen herdens röst för att kunna följa honom. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig (Joh 10:27). Hur lyssnar vi då på Jesus röst? Var talar han? Först och främst talar Jesus genom Bibeln. Vill du lära känna hans röst är därför tipset att på olika sätt mata dig med Bibeln. Det bästa sättet att få ta del av Guds ord är att söka sig till kyrkan och kristna gemenskaper. Det är i kyrkan och med andra kristna som vi bäst kan förstå och förvandlas av Guds ord. Men ta gärna tid för att läsa/lyssna till Bibeln även ensam i din vardag. Är det då bara i Bibeln vi kan höra Jesus röst? Nejdå! Jag har själv varit med om att Jesus talat genom händelser, tankar, känslor, andra människor och profetiska tilltal. Det finns ingen gräns för hur Jesus kan tala! Men för att känna igen vad som är Jesus röst måste du lära känna hans röst. Detta gör du bäst genom Bibeln.

Till Faderns hjärta

Att följa Jesus handlar inte först och främst om att göra vissa saker, eller gå till speciella platser. Det handlar om att vi i var stund får följa med Jesus till den plats där han alltid varit – vid Faderns hjärta. Där får vi vila. Vi får följa Jesus in i den eviga gemenskapen med Fadern, var vi än är. På bussen, i kyrkan, i skolan, i ångesten, i stressen, när du diskar, när du begått den grövsta synden – överallt får vi följa Jesus till Faderns hjärta och låta honom älska oss. Dit får vi följa honom i livets mitt, vid livets slut och vid den nya skapelsens gryning.