Det här numret av Insidan handlar om helgelse. Ett svårt och typiskt kristet ord. Vad innebär det? Det har med helig att göra, det kan man nästan höra. Gud är helig. Det betyder avskild, att han är helt ren och god. Han är på ett helt annat sätt än människan, han är skild från allt ont, destruktivt och trasigt. 

Genom den förlåtelse vi kan få på grund av Jesus död och uppståndelse, så räknas också vi som heliga. Vi får Guds helighet som en gåva, tydligast illustrerad i den vita dopklänningen som vi liksom får leva hela våra liv i. Vi är helt rena inför Gud. Men under dopklänningen finns det fortfarande smuts. Det måste vi komma ihåg. I oss själva och inför varandra är vi fortfarande syndare. Här kommer helgelsen in i bilden.

Gud vill att vi inte bara ska räknas som heliga i vår fina dopklänning, utan att vi mer och mer också ska leva heligt. Gud vill förvandla oss till att leva mer rent, mer gott och mer kärleksfullt. Han vill att vi ska likna Jesus mer och mer. Inte för att vi ska platsa i hans gäng – utan därför att vi på grund av Jesus redan gör det. Han vill forma, fostra och förvandla oss. Och just detta är det speciella: att helgelsen faktiskt är något som Gud gör i oss. 

Hur kan vi bli mer helgade då? Ja, det handlar artiklarna i detta nummer om. Peter skriver om att leva nära Jesus och hämta näring från honom. Magnus artikel handlar om att himmelriket får påminna oss och forma oss redan här på jorden. Markus lyfter fram kampen mot synden och att kraften som finns i förlåtelsen också förändrar oss. Linnea och Miriam har skrivit en novell om hur mötet med Jesus kan förvandla. Och i Vad säger Bibeln? lyfter jag upp att vi också får öva och träna oss i att likna Jesus. 

Och självklart är Insidan, som vanligt, fylld med en hel massa annat också! Trevlig läsning!

Bön: Gud, tack för att jag får vara din. Forma mig så att jag får återspegla dig ännu mer. Amen