Jag är inte rädd – Lovisa Tholerud, Alfred Nygren

Jag är inte rädd
för jag vet vem som bor i mig
Större är Du Gud
än allting som omger mig

När livet känns för trångt
finns en öppen plats i Dig.
Du ger av Din frid
och Du strider det som var min strid

Du är god, god mot mig
Du leder mig, jag vilar i Dig
Evig far, Du håller mig
allsmäktig Gud, jag litar på Dig

Befriare, försvarare
ingen är som Du, ingen är som Du
Väldig Gud, fridsfurste
ingen är som Du, ingen är som Du

När vi är tomma och likgiltiga får vi vila i något som är mer sant och bestående än våra svajande känslor – vem Gud är.

Det är underbart att uppleva Gud! Han har skapat hela dig och ibland får vi med både hjärtat, kroppen och känslorna känna hans närvaro och kärlek. Det jobbiga är att våra känslor kan ha en tendens att gå upp och ner, fram och tillbaka och inte alltid stannar kvar i “Gud-älskar-mig-jättemycket”-läget. Du kanske precis som jag har erfarit hur känslan av Guds närvaro sakta men säkert svalnar några veckor efter att ett sommarläger tagit slut.

Inte ensamma

Vi är i gott sällskap! Bibeln är full av människor som känt likadant. Se till exempel på Davids känsloliv, som så tydligt kommer fram i många psaltarpsalmer. Supermycket av det han skriver är i stil med “Gud, varför känns du så långt borta, hur kan det gå så bra för alla som inte älskar dig när saker skiter sig för mig?” (se Ps 73).

Därför behöver vi ofta “säga åt” våra känslor vad som är sant om Gud.

Säg åt känslorna!

Vid sidan om Gud finns det massor av saker som vill få oss bort från sanningen om vem och hur Gud är. Därför behöver vi ofta “säga åt” våra känslor vad som är sant om Gud, oss själva och situationer. I den här lovsången gör vi detta på ett konkret sätt! Vi proklamerar att Gud är god mot oss, att han leder oss och att vi därför kan vila i honom. Vi påminner oss om att vi inte behöver vara rädda, för vi VET att han bor i oss. Han är vår befriare, försvarare, fridsfurste (som betyder typ fridens kung), en väldig Gud – ingen är som honom!

Rotad i Guds sanning

Det var så här David slogs mot sina tvivel. Många av Davids klagopsalmer slutar med beskrivningar av vem Gud är, mitt i det svåra! Jag tror att Gud på samma sätt vill rota dig och mig i vem han är, oavsett hur saker känns och verkar. Tänk att Gud är densamme i skolkorridoren som han var på sommarlägrets kvällsmöte!