När vi bestämt oss för att följa Jesus, så får det konsekvenser för alla delar av våra liv. Tjänande är inte först och främst vad vi gör i kyrkan på söndag, utan en förändrad inställning till vår nästa. Den bästa inspirationen till detta har Jesus själv visat oss.

När Jesus säger följ mig betyder det flera saker. Det innebär att Jesus visar vägen till Gud. I Jesus ser vi vem Gud är: vi ser att han är full av nåd och kärlek. Men det innebär också ett kall för oss att leva annorlunda, att “imitera” Jesus, att bli lärjungar. Jesus gestaltar den oförstörda, ursprungliga mänskligheten: han visar för oss Guds tanke med människan.

I Mark 10:42-45 pratar Jesus om tjänande. Två lärjungar har precis bett om att få bli befordrade över de andra. Jesus sammankallar lärjungaskaran och säger: Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

Upp-och-ner

Först kommer Jesus med ett konstaterande som vi kanske kan känna igen oss i. Ser vi till exempel på de stora diktaturerna i dag så styrs de ofta av män med ett enormt behov att härska och sätta sig över andra. Men längtan efter makt är också en del av din och min vardag, om än på ett lite mer indirekt sätt. Vill inte de flesta av oss ha något slags inflytande över vårt kompisgäng eller vår klass, och att andra ska se upp till och beundra oss? Vi tänker att den som “står över” någon annan får en massa fördelar. Men Jesus säger att det inte är så det ska vara bland hans lärjungar. Guds rike skiljer sig från mycket av det vi ser här på jorden. Jesus vänder ordningen vi är vana vid upp-och-ner: för Gud är det den som tjänar som är stor. Detta mönster är återkommande i evangelierna och i Bibeln.

Att drivas av Kristi kärlek

För att förstå varför tjänande är så stort i Guds ögon, så behöver vi inse att kärlek i Bibelns värld alltid är mer än en känsla. Kärleken innefattar något aktivt, och den tar sig uttryck i handling. Därför kan också Johannes i sitt första brev skriva: Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning (1 Joh 3:18). Kärleken och tjänandet är två sidor av samma mynt. Den som älskar tänker mer på den andres behov än på sitt eget. Tjänande är alltså något mer än det vi gör i kyrkan en gång i veckan, det är en inställning gentemot livet och alla de människor vi möter.

Jesus själv är det största exemplet på en tjänande kärlek. Läs Mark 10:45 igen: han älskade oss så djupt att han gav sitt liv för oss. Ju mer vi inser hur stor Guds kärlek är för oss och alla människor, desto naturligare blir det att vilja dela med sig av den kärleken. Till exempel berättar Paulus, som gav hela sitt liv för att tjäna, att det är Kristi kärlek som driver honom (2 Kor 5:14). Den godhet Gud har visat honom leder honom till att visa samma godhet mot människorna runt honom.

Den glädje och den meningsfullhet vi kan känna när vi gör något för andra, är djupare och håller längre än den korta tillfredsställelse vi får av att putsa på våra egna liv.

Osjälviskt är saligt

Att tjänande är osjälviskt innebär faktiskt inte att det inte har fördelar för den som tjänar. Guds ordning är alltid den bästa för oss. Att det är saligare att ge än att få (ett Jesus-ord från Apg 20:35) kan både vetenskapliga undersökningar och många icke-troende bekräfta. Salig betyder ungefär lycklig på djupet. Den glädje och den meningsfullhet vi kan känna när vi gör något för andra, är djupare och håller längre än den korta tillfredsställelse vi får av att putsa på våra egna liv. Om du och jag väljer att ha en tjänande attityd med Jesus som förebild, så leder det alltså i det långa loppet till en bättre värld för alla parter. Om Gud älskar oss så, låt oss då älska och tjäna den värld han har satt oss i!

Foto: Malcolm Lightbody unsplash.com
DELA
Föregående artikelMer än fina ord
Nästa artikelGud är vår pappa