Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. (1 Kor 4:2)

Förmodligen använder du inte ordet förvaltare så ofta. En förvaltare är någon som fått ansvar att ta hand om någon annans pengar eller ägodelar. Britney Spears har länge haft sin pappa som förvaltare – för att hon inte ansågs kunna ha koll på sin ekonomi. Han har alltså fått bestämma hur hennes pengar ska användas. Men pengarna var hela tiden hennes.

I Bibeln står det mycket om att förvalta. Jesus berättar flera liknelser om personer som får i uppdrag att förvalta grejer. Det Jesus menar, som också är tydligt på andra ställen i Bibeln, är att vi människor är förvaltare av Guds grejer. Allt som finns tillhör Gud och därmed är allt som vi har sådant vi fått låna av honom. Dina pengar, dina talanger, dina saker, ditt liv är alltså egentligen inte dina. Samma sak gäller planeten vi bor på. Allt tillhör Gud.

Detta tror jag är en viktig påminnelse för oss.

Att vi är förvaltare och inte ägare förändrar totalt hur vi ser på vårt liv och våra pengar. Frågan blir ju då inte längre ”Vad vill jag göra med mina pengar och mitt liv?” utan ”Vad vill Gud att jag ska göra med de pengar och det liv som han gett mig att förvalta?”. I den första kristna församlingen var detta tänk en självklarhet. I Apg 4:34-35 läser vi hur de sålde allt de ägde och gav alla pengarna till församlingen och de fattiga. Det borde vara så Gud vill använda sina pengar, menade de. När Paulus i Ef 4:28 skriver om att tjuvar ska sluta stjäla och i stället börja arbeta, så verkar målet vara att de ska ha något att ge till den behövande! Hur tror du att Gud vill att du ska använda de av hans pengar som du fått ansvar för?

Poängen i Jesus liknelser om förvaltare är samma som i bibelordet från 1 Kor 4:2. Att vara förvaltare är ett ansvarsfullt uppdrag som handlar om att vara pålitlig och trogen gentemot den vars grejer man förvaltar. Detta tror jag är en viktig påminnelse för oss. Både med tanke på hur vi tar hand om planeten och hur vi använder allt annat som vi har fått låna av Gud. En dag kommer han, ägaren av allt, kalla fram oss, sina förvaltare, och fråga vad vi har gjort av det vi fått. Det är ett stort ansvar vi har. Men också en fantastisk möjlighet och glädje – tänk att vi får leva för något större än oss själva!