Alla religioner utom kristendomen handlar egentligen om vad människan ska göra för att nå upp till Gud, få del av odödlighet och upplysning, eller skapa sig ett lyckligare liv.

Även för ateismen och andra livsfilosofier gäller samma sak. Man hoppas på att ens liv, handlingar och strävan ska få en att uppnå det man längtar efter och behöver. Denna vers fångar på det allra tydligaste sättet upp den stora skillnaden i den kristna tron. Den talar om en gåva från Gud.

Första delen av versen är lite knepig med en del typiskt kristna begrepp. Att bli frälsta är det där som vi människor innerst inne längtar efter och behöver: evigt liv, helande för kropp och själ, frid, glädje, förlåtelse – och det mest grundläggande enligt kristen tro: gemenskap med Gud.

Vi kan räkna med Jesus i stället för att hoppas på oss själva.

Detta sker av nåden står det. Nåd är det som är gratis, oförtjänt och dessutom översvallande gott. Det är alltså Guds nåd det handlar om. Av hans totala godhet och kärlek ges frälsningen, inte av er själva. Det är alltså inte vi själva som genom våra liv, handlingar eller strävan uppnår det vi längtar efter och behöver. 

Och detta får vi genom tron. Genom är ett typiskt vanligt ord i breven i Bibeln. På samma sätt som vi får del av tv-serier genom Netflix eller dricksvatten genom kranen, så förmedlas alltså frälsningen till oss genom tron. Tron är också ett typiskt kristet ord. Men det handlar inte om, som vi oftast använder det i vardagen, en svagare form av att veta. Nej, det syftar på två saker. Dels verbet: att tro. Och då betyder det egentligen mer att lita på. Dels substantivet: den kristna tron. Den som handlar om Jesus, Bibeln och allt det där. Så betydelsen blir så här: Genom Jesus och allt som den kristna tron är, och genom att vi litar på honom – så får vi del av frälsningen. Inte heller detta handlar alltså om något vi ska göra. Vi kan räkna med Jesus i stället för att hoppas på oss själva.

Den sista meningen i versen sammanfattar det hela på ett enklare sätt: Guds gåva är det. Den gåvan har du också fått. Ta emot!

Foto: Aaron Burden
Jakob Andersson
Verksamhetsledare i ELU och redaktionschef för Insidan, Örkelljunga. jakob.andersson@elungdom.se
DELA
Föregående artikelGuds Mini-me
Nästa artikelTa emot!