Nu är det jul igen. Gemenskap, julklappar, god mat och ett fantastiskt budskap om en Gud som kommit oss nära. Vi har det väldigt bra. Samtidigt är verkligheten inte alltid lika glittrande och festlig som en nypyntad julgran.

Även om vi i Sverige idag har mer saker, mer möjligheter och mer kul än några andra i världshistorien så verkar vi må sämre än någonsin på insidan. Många brottas med allt från nedstämdhet till psykiska sjukdomar och självmordstankar.

Hur ska man som kristen bemöta detta? Hur ska man tänka när man själv eller någon i ens närhet drabbas? Och vad gör Gud åt saken? Detta måste vi prata om, även om det är jul. Därför handlar detta numret om psykisk ohälsa. Det är oerhört viktig läsning!

Det finns inga enkla lösningar när någon mår dåligt. Grundproblemet kan ofta sitta djupt och beroende på hur allvarligt det är kan det behövas både långvarig behandling och medicinering. Många blir ändå aldrig fria från sin kamp. Jesus kommer oftast inte heller med några enkla lösningar till den som mår dåligt. Men han vill komma nära.

Läs Bibelns berättelser om Jesus! Där blir det så oerhört tydligt hur hans hjärta slår speciellt för de som kämpar, de nödställda, de svaga. Jesus söker upp och sträcker ut sin hand till de bortglömda, de blinda, de sjuka. Det har han fortsatt att göra i två tusen år. Människor i alla tider har berättat om vilken tröst och frid som han kan ge, även om kampen och svårigheterna inte alltid försvinner. Det är tryggt att hålla i hans utsträckta hand mitt i mörkret, fastän vi kanske varken ser honom, något ljus eller vart vi är på väg. Han släpper aldrig taget. Jesus ger oss också hopp om en ny tid. En tid då Gud ska torka alla tårar, en tid då det inte mer ska finnas något mörker, ingen gråt och ingen plåga. Därför har vi verkligen anledning att fira jul: Jesus har kommit för att ta oss med dit!

Bön: Jesus, kalla denna jul människor i vårt land från mörkret in i ditt underbara ljus. Amen