Gud, öppna mina ögon, så att jag ser människors allra djupaste nöd;
rör vid mina händer, så att jag kan ge mat åt de hungriga;
rör vid mitt hjärta, så att det kan värma de förtvivlade;
ge mig ett öppet sinnelag, så att jag kan välkomna främlingar;
lär mig att dela mina ägodelar, så att jag kan klä de nakna;
ge mig ömhetens och medlidandets gåva,
så att jag kan känna omsorg om den sjuke.
Hjälp oss förstå, att när vi delar vår oro och kärlek,
vår fattigdom och vårt överflöd,
tar vi del i din gudomliga närvaro ibland oss.

Bön från Zimbabwe