Människan har en helt annan syn på makt än vad Gud har. Att råda, härska, regera, bestämma eller stå över någon i rang uppfattar vi nästan alltid som en stor fördel. Vi tänker att den som har makt kan vara lycklig därför att den får som den vill och kan utnyttja positionen för sin egen vinning. Därför vill vi gärna ha makt. Och därför är vi ofta skeptiska mot andra som har det. Vi är så vana vid dåliga makthavare som missbrukar sin position, att vi verkar tro att det är så det ska vara.

Guds tanke är en helt annan. Jesus vill absolut styra våra liv men säger också att den som vill vara störst ska vara de andras tjänare. Detta är vad ledarskap och makt handlar om i Bibeln. Jesus råder och härskar över mänskligheten – och var därför redo att offra sig för oss. Han tar hand om och räddar oss. Han tar ansvar för oss.

Nyttja men inte utnyttja

Människan fick i uppdrag att råda och härska över djuren, naturen och hela jorden. Det betyder att vi står över dem och är långt mycket viktigare och värdefullare. Det betyder också att vi får använda dem för våra syften, för att kunna bygga, äta och njuta av livet. Men det betyder också att vi ska ta hand om skapelsen. Nyttja men inte utnyttja, bruka men inte missbruka, lägga under sig men inte ödelägga.

Som kristna måste vi ta detta uppdrag på allvar. Det är ju Gud som har gett oss det! Vi lever i ett system som på många sätt missbrukar vår planet och där det normala ofta är att utnyttja den på ett ohållbart sätt. Därför måste vi våga ta ett steg åt sidan och fundera över våra liv. Målsättningen och motiveringen för oss personligen behöver inte handla om att vi ska få ner medeltemperaturen på jordklotet, utan om att ta det uppdrag vi fått från Gud på allvar. Det intressanta är inte bara om dina val gör någon skillnad för klimatet – utan om du lever på ett sätt som behagar Gud. Råder du över skapelsen genom att utnyttja och missbruka den för egen vinning? Jesus, vår förebild, tar i stället ansvar, tar hand om och räddar det som han har fått makt över.

Foto: Aaron Burden, unsplash.com
Jakob Andersson
Redaktionschef för Insidan och lärare på Strandhems bibel- och lärjungaskola i Örkelljunga. jakob.andersson@insidan.net
DELA
Föregående artikelEn hopplös situation?
Nästa artikelVad kan jag göra?