Okej, nu har vi läst om den helige Ande och förstår att han gör en massa som vi aldrig tänker på. Men hur kan vi konkret låta Anden påverka våra liv mer? Här är några tips som vi kan praktisera varje dag.

1Be om Andens hjälp!

När du ska läsa Bibeln eller gå på gudstjänst – stilla dig och be konkret om Andens hjälp först! Du behöver honom. Och när det är något du inte fattar – be honom om hjälp igen!

2Be om Andens ledning!

Varje morgon innan du sätter igång din dag – be konkret att Anden ska leda dig, öppna dörrar och ge tillfällen där du tydligt kan få tjäna Gud och dina medmänniskor. Gå sen under dagen i lyhörd förväntan på Andens ledning! 

3Be om Andens kraft!

När du hamnar i en svår och krävande situation, eller när någon i din närhet gör det – be frimodigt om att Anden ska komma med sin kraft och sin frid. Öppna dina händer och ta emot, eller lägg dem på någon annan och låt Anden strömma genom dig.

4Be om Andens gåvor!

Anden vill utrusta dig – både med ”naturliga” och ”övernaturliga” gåvor. Fundera på vad du längtar mest efter och börja be att du ska få dem! Be också Anden om tillfällen att pröva gåvorna.

5Be om Andens uppenbarelse!

Vissa sanningar har vi hört många gånger. Till exempel att Gud är god och att Jesus älskar dig. Bli stilla och be att Anden ska öppna dina ögon och ditt hjärta och få dig att inse och erfara vad detta faktiskt innebär – att kunskapen får bli en verklighet i ditt liv.