Att det vi gör har ett mål och en mening är olika viktigt för olika personer. Men som kristna får vi följa de mål som Gud har satt upp för oss och den mening som finns för våra liv.

Sitter du också ner den 31 december varje år för att klura ut några nyårslöften? Sätter du upp delmål för varje vecka eller en ”att göra-lista”? Det kan vara saker som att få ett A på matteprovet eller spara ihop tillräckligt mycket pengar till att köpa det nya dataspelet. Så funkar jag och jag tror att många känner igen sig i att vårt liv är uppbyggt på en mängd olika delmål som vi ständigt försöker att uppnå. Men finns det något större mål? Vad är meningen med att vara kristen?

Relationen med Gud och omvärlden

Meningen med att vara kristen är helt enkelt att ha en relation med Gud. Denna relation, som uttrycks genom att följa Jesus som vår förebild, kan i sin tur avslöja hur vi kan förhålla oss till varandra. Först och främst handlar det om att älska Gud med hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sitt förstånd, som Jesus undervisade i Matteusevangeliet 22:37-38. Vidare i vers 39 kallar Jesus också oss till att sträva efter att leva ett liv som visar kärlek, medmänsklighet, och omsorg om andra.

Stadens bästa

Ett praktiskt sätt att göra detta på är att söka stadens, eller samhällets, bästa. I Gamla Testamentet i profeten Jeremias bok formuleras det så här: 

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt … Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er (Jer. 29:4-5, 7).

Det innebär att Gud vill att vi ska göra skillnad för människor genom att vara en positiv kraft i samhället. Detta är något jag har fått fundera på. Hur kan jag i mitt jobb göra skillnad? Jag jobbar med att stötta kristna på universitet och tillsammans med studenterna utforska hur olika utbildningar kan relatera till den kristna tron. Genom det arbetet har jag fått lära mig att när vi tittar tillbaka i världshistorien upptäcker vi en mängd olika saker om hur kristna har förbättrat världen. Visste du att den moderna sjukvården har ett djupt kristet arv? Eller att kyrkan tidigare har ansvarat för skolan här i Sverige? Eller att kristna individer bidrog till ett slut på slaveriet i både USA och England? Det handlar om att se ett behov (i din stad, samhället som stort eller hos en kompis) och sedan bidra till att göra det bättre genom att stödja på ett kärleksfullt sätt. Oavsett hur stort eller litet ditt bidrag är gör det skillnad.

Allt du gör för att göra din stad bättre gör skillnad! 

Häromveckan såg jag ett reportage på SVT om det diakonala arbetet som Svenska kyrkan utför i Stockholm. Man fick följa med diakoner i mötet med människor som inte hade mat för dagen på grund av de höga matpriserna. Det var tydligt att kyrkan, genom sitt arbete, sökte stadens bästa. Ett annat nutida exempel är flyktingvågen 2015. Kyrkor hade en viktig uppgift i att hjälpa människor att integreras i samhället. Även staten erkänner kyrkornas viktiga roll i samhället, speciellt bland samhällets utsatta. 

Du kan göra skillnad

Coronapandemin har satt sina spår, krig i närområdet oroar och ekonomin ser inte särskilt stabil ut. Sverige är just nu omskakat och oroligt. Här kan kristna finna mål och mening. Vi ska ”söka stadens bästa” och ”älska vår nästa”. Du behöver inte vara en präst, pastor, diakon eller ungdomsledare för att vara delaktig i detta, utan kristna behövs i alla delar av vårt samhälle. Som sjuksköterska kan du vårda och trösta sjuka, en jurist kan kämpa för rättvisa, och som skolelev kan du visa kärlek och respekt för dina klasskamrater. Allt du gör för att göra din stad bättre gör skillnad! Personligen upplever jag att mitt bidrag just nu är att hjälpa universitetsstudenter att upptäcka hur deras utbildning kan förenas med tron på Gud. Kristna behövs helt enkelt för att Sverige ska vara så bra som möjligt. 

Alla behövs

Sammanfattningsvis, målet och meningen med att vara kristen är att ha en relation med Gud som kommer leda till att du lever ett liv som präglas av kärlek till dina medmänniskor. Det, i sin tur, kan innebära att söka Stockholms, Umeås, Östersunds eller Hörbys bästa. Därmed kan du vara en positiv kraft för utveckling. Alla behövs och därför spelar det ingen roll var du är i livet. Vi ska älska vår nästa och att ”söka stadens bästa” är ett sätt att göra det.