I varje kristens liv, ung som gammal, uppstår tvivel någon gång. Man kan uppleva att man är den enda som går och kämpar med att få till det där med tro medan ingen annan någonsin har upplevt detta. Så är inte fallet. Men hur ska man då förhålla sig till tvivel hos andra och sig själv?

Frågorna som uppstår kan låta olika hos olika människor: Finns Gud över huvud taget? Vill han ha med mig att göra? Är jag bra nog för att vara kristen? Har Gud glömt mig? Är jag dum som tror på detta? Läser man i Bibeln, både i Gamla testamentet och Nya testamentet, stöter man på många tvivlare: psalmernas författare, många av profeterna och till och med Jesus lärjungar som gick tillsammans med honom. Du är inte ensam!

Tvivel i gemenskapen

Det är ofta lätt att jämföra sig med andra kristna. Det kan göra att man känner sig ”mindre troende” eller tänker att man är den ende som inte har fattat grejen på riktigt. Men även om andra kan verka självsäkra i tron är det inte säkert att de är det. Därför är det viktigt att det i kristna gemenskaper finns utrymme för att uttrycka att man tvivlar och ställa frågor och tillsammans söka svar i Bibeln. Om du inte tycker att det är så i din ungdomsgrupp till exempel, så vill jag uppmana dig att prata med dina ledare om det. Att vara en del av en god kristen gemenskap kan vara helt avgörande för att kunna förhålla sig till och få hjälp med sina tvivel. Den kristna gemenskapen är tänkt att vara ett ställe där man kan hjälpa varandra på många sätt. I Galaterbrevet 6:2 står det: Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Detta gäller också för tvivel, som kan kännas som en börda man måste bära själv. 

Två sidor

Det finns två sidor av detta att dela tvivel med andra. För det första finns det alltså en styrka i att prata om sina tvivel och tillsammans hjälpa varandra närmare Jesus och det som står i Bibeln. Den helige Ande vill hjälpa oss när vi läser Guds Ord och kan ge svar på många frågor. För att få till bra samtal kan man också ha samlingar med frågelåda med svar som ledare förbereder. Bibelstudier, och inte bara ”temakvällar”, där man får söka svar i Bibeln tillsammans är också ett bra sätt att få hjälp i sina tvivel. 

Att du har sagt ja till Jesus i ditt hjärta är det allra viktigaste.

Allt smittar

Den andra sidan av tvivel är att det kan vara smittsamt på ett dåligt sätt. Låt mig ge ett exempel från en annan situation: I skolan har en eller flera kompisar börjat tala illa om en lärare de inte tycker om. Du har kanske inte själv tänkt på det, men när du hör deras samtal börjar du tänka i samma banor. Det kan till och med vara så att du känner dig konstig för att du faktiskt gillar läraren det talas om. Och kanske börjar du lägga märke till allt negativt hos den läraren, som de andra har påpekat. Det smittar, och så kan det vara med tron också. Frågor som du inte haft dyker upp och skapar tvivel.  

När andra tvivlar

Att se ledare och vänner som tvivlar och kanske tappar tron på grund av tvivel kan vara svårt och förvirrande att förhålla sig till. Det är viktigt att också kunna prata med andra om de känslor det skapar i en själv. Det handlar inte om att spekulera eller snacka skit om andra, det handlar om att förhålla sig till det på ett bra sätt och att komma närmare Jesus. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen (Rom 14:19). 

Den personliga tron och gemenskapen

Även om det är glasklart i Bibeln att kristna är kallade att leva i gemenskap med varandra är tron alltid en fråga mellan ditt hjärta och Guds. Att du har sagt ja till Jesus i ditt hjärta är det allra viktigaste. De tvivel var och en av oss har kan präglas av vad vi tidigare varit med om. Vi ”angrips” på olika områden. Det är viktigt att ha respekt för andras tvivel och att våga prata med dem om deras tvivel. Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga (Jud 1:22). Men lika viktigt är det att inte göra andras tvivel till sitt eget om man inte själv kämpar på samma område. Vi har olika områden i den kristna tron som vi tycker är lätta eller svåra att förstå och leva i. 

Om du upplever tvivel, så prata med dina ledare eller en äldre kristen du har förtroende för. Kom ihåg att den du pratar med också har upplevt tvivel kring sin tro. Du är inte ensam!