Som kristna lever vi i en gemenskap. På samma sätt som olika kroppsdelar har olika uppgifter har vi kristna olika uppgifter och gåvor som vi får använda för att tjäna varandra och andra. Även om det inte alltid är en dans på rosor, så finns det en uppgift för just dig!

När du övertygats om att Jesus har gjort allt för dig, så blir du en del av något stort – alltså riktigt stort: Guds världsvida kyrka och gemenskap. I Bibeln liknas den kristna gemenskapen vid en kropp, där Jesus är huvudet. Du är som kristen alltså en del av det som utgör Kristi kropp på jorden. Och i och med det så har du en självklar plats och du behövs med dina gåvor och talanger.

Det kan vara svårt att ta in att man är del av en global gemenskap, när man mest rör sig i sin hemmiljö, eventuellt med någon avstickare till en badstrand eller skidbacke på semestern. Men tänk på det lite grann på samma sätt som när du signar upp på sociala medier. Du blir en del av något större, något globalt, något som du kanske endast ser en liten bråkdel av egentligen.

Till skillnad från sociala medier, där det finns villkor som du inte orkar läsa igenom men ändå klickar ”accepterar” på, så är det enda villkoret för att tillhöra den världsvida kyrkan och den kristna gemenskapen att du tror på Jesus som din räddare från allt ont och dåligt. Du behöver inte ens vara fullt övertygad om alla detaljer, men du får ändå tillgång till oändligt mycket och blir en del av något betydelsefullt.

Om man ser till Jesus, så fick han den kanske taskigaste av alla uppgifter: att dö!

Det är naturligt att tjäna

Som kristna har vi fått varandra till hjälp och stöd; för liksom du är en del av Kristi kropp, är också alla andra kristna bröder och systrar det. Du har alldeles säkert haft ledare och förebilder som har varit viktiga för dig på din resa i att lära känna Jesus. Dessa personer har tjänat dig. De har levt med Jesus lite längre tid än du och ställt sig till förfogande att hjälpa till på läger och i ungdomsgrupper och liknande.

När du växer som kristen och är en del av en lokal kristen gemenskap (en ungdomsgrupp, en förening eller församling, en hemgrupp eller något liknande), blir det så småningom också naturligt för dig att bli en del av dem som har uppgifter och bidrar. Inte för att det är ett villkor, men för att det är en del av Jesus kallelse till dem som tror på honom. Alla kan bidra och ta på sig uppgifter. Gud utrustar olika personer till olika uppgifter och dessa kan förändras över tid.

Vad är poängen med att tjäna?

Poängen med att vi har olika uppgifter i den kristna gemenskapen är dels att allt ska fungera rent praktiskt; lovsången blir bättre om någon spelar, lokalen blir varmare om någon sätter på värmen, undervisningen blir av om någon undervisar, gemenskapen blir trevligare om någon är uppmärksam på om alla inkluderas och så vidare. Men det viktigaste med att tjäna i gemenskapen är att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som Paulus uttrycker det i Efesierbrevet 4:12-13. Så allt vi gör i gemenskapen – stort eller smått – ska ytterst sett bidra till att människor får lära känna Jesus som sin frälsare och nå fram till kunskapen om honom.

Du har alltså en plats i gemenskapen genom att du är ett Guds barn och du behövs också med dina gåvor och talanger

Olika uppgifter och skillnad i kraft

Ibland kan man inbilla sig att vissa uppgifter är finare än andra. Om man ser till Jesus, så fick han den kanske taskigaste av alla uppgifter: att dö! Det står om Jesus i Bibeln att han har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många (Mark 10:45). Jesus säger till de kristna att den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare (vers 43). Det finns behov av att några är ledare som har en mer framträdande roll, men det är lika mycket behov av dem som tjänar i de mindre synliga uppgifterna.

Du har alltså en plats i gemenskapen genom att du är ett Guds barn och du behövs också med dina gåvor och talanger. Av honom [Jesus] fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek (Ef 4: 16). Du är alltså som en led på kroppen som hjälper allt att hålla ihop. Om du tänker på din kropp, så kan du se att höftleden har en stor och kraftfull uppgift och används nästan hela tiden, medan armbågen har mindre kraft men är nog så viktig för att utnyttja dina händers funktion. I fingerlederna finns överraskande stor kraft, men de ser kanske inte så mycket ut i förhållande till helheten. Lägg märke till att alla kroppens leder har samma uppgift i bibelversen: att ge tillväxt och bygga upp i kärlek. Alltså att bidra till att bygga upp gemenskapen, Kristi kropp, i kärlek. Det görs ingen skillnad på små och stora leder och kraften är något som vi får från Gud.

Din uppgift

Det finns uppgifter för dig! Ibland är det kanske inte självklart vad det är, men du kan bidra med de gåvor du har fått. De som är ledare har ett ansvar för helheten och för att se vem som passar till att göra vad. Det är viktigt att samtala om det i församlingen och också be att Gud ska visa vad som är viktigt att göra och vem som ska göra det. Du kan ställa dig till förfogande och ta ansvar i någon del, kanske en mindre uppgift till en början, men så småningom kan du få växa in i även större uppgifter som Gud lägger till rätta för dig att stå i.

Något du själv kan göra är att be Gud visa dig vad du skulle kunna göra och tjäna andra med. Du kan också prata med en ledare som du har förtroende för och säga att du skulle vilja hjälpa till med något. Du behöver inte vara expert för att ha en uppgift. Faktiskt är det ofta i vår litenhet som Gud vill använda oss. För att han då kan bli större och få äran. Till exempel tror jag inte Jesus mamma Maria tänkte om sig själv att hon var den perfekta tonårsmamman till att föda Guds Son.

Ibland ska man våga testa

Våga testa

Fundera på vad du tycker är roligt och vad du är bra på eller kanske vad du skulle vilja lära dig. Vilka personer ser du upp till och vad kan du lära dig av dem? Kom ihåg att Gud har skapat dig med de gåvor och talanger du har, så när han kallar dig till en uppgift, så vet han vad du behöver för att klara av den. Även om utförandet inte alltid blir perfekt, så kan det ändå fylla en funktion. Och hey, ingen i den kristna gemenskapen är perfekt. Alla behöver vi betjänas av Jesus och hans död, för alla är otillräckliga.

Ibland ska man våga testa. Om du får en fråga om att hålla en andakt i ungdomsgruppen, leda en samling, fixa ljud på gudstjänsten, vara förebedjare, arrangera en gemenskapskväll eller något annat, så gör det! Det behöver, som sagt, inte vara perfekt – och man blir bättre ju mer man tränar. Kanske upptäcker du att du är bra på något, som du inte hade någon aning om. Oftast är man fler om uppgifterna och kan prata om hur man ska lägga upp saker. Be någon som är lite äldre om hjälp om du känner dig osäker inför en uppgift. Det är så gemenskapen byggs upp i kärlek.

Du växer

Du behöver inte alltid känna eller veta helt hundra om en specifik uppgift är en kallelse från Gud för att göra det. Är det något som behöver göras i den gemenskap du är med i och du kan tjäna andra människor med det, så gå in i det med frimodighet. Gör det för att tjäna Jesus och dina medmänniskor. Med tiden kan du lära dig hur Guds tilltal till dig kommer till uttryck och på så vis gå in i mer en medveten tjänst.

What’s in it for me?

  • Det är roligt att bidra till att något lyckas
  • Man blir glad av att tjäna tillsammans med andra
  • Du får en känsla av mening och sammanhang
  • Du lär ibland känna nya människor
  • Du växer och utvecklar dina gåvor och förmågor
  • Du kommer mer och mer att likna Jesus