Romarbrevet är Nya Testamentets mest omfattande brev – fyllt till bredden med lära. I denna artikel tar vi en närmare titt på det.

Det är strålande vackert väder. Himlen är blå och solen skiner på de sju vita pelarna, som står kvar efter det stora Apollontemplet i Korint. Resten av den antika staden är ruiner och allt är tyst och stilla. Så är det idag, men så var det inte när aposteln Paulus kom hit på sin tredje missionsresa och stannade i flera månader (Apg 20:2-3). Då var Korint en myllrande storstad – men kom! Vi sätter oss ner på en bänk i skuggan av ett träd. Någonstans här, alldeles i närheten, befann sig aposteln när han skrev Romarbrevet. Och nu kan vi läsa det tillsammans! Det har verkligen ett ärende till oss.

Avsikten

Romarbrevet står först av alla breven i NT. Det är inte äldst, men det är längst och det förtjänar att stå först. Ingen av Bibelns böcker uttrycker så klart vad det är att vara kristen. Det skiljer sig en del från de övriga bevarade breven av aposteln Paulus. Ingen konflikt eller aktuell fråga ligger bakom skrivandet. Inte heller är det riktat till en särskild person och inte till en församling, som aposteln grundat. Säkert fanns det många kristna i Rom vid den här tiden, kristendomen hade nog kommit dit med de romerska judar som blev döpta i Jerusalem på pingstdagen (Apg 2:10, 41). Paulus har ännu inte besökt Rom men känner ändå många där. I sista kapitlet hälsar han till 26 namngivna vänner.

Nu känner Paulus sig färdig med missionsuppgiften i de östra delarna av romarriket och siktar västerut. Han vill till Rom men också till Spanien (15:23-24). Därför är det nu angeläget för honom att presentera sig och inte minst evangeliet om Jesus Kristus, som han är kallad att predika. Därför skriver han Romarbrevet.

Innehållet

Martin Luther hade i början av 1500-talet länge kämpat med att bli så rättfärdig att han kunde få komma nära Gud. Men han misslyckades, trots att han levde i ett kloster med ständiga andliga övningar. I hans djupaste mörker öppnade sig så sanningen för honom vid studiet av Romarbrevet. Det var 1:16-17 som blev dörröppnaren: ”Aha, den rättfärdighet som behövs kommer till mig ovanifrån, som en gåva, och jag får ta emot den genom tron på Jesus Kristus, som gjort allt färdigt för mig inför Gud!” Till skydd mot frestelser och faror får jag klä mig i det Jesus vunnit åt mig (13:12-14).

Romarbrevet har tre delar, kan man säga: först en utläggning om grunden till att vi behöver frälsas (kap 1-8), sen en översikt över vad Gud gjort i Israels historia och villkoren för judarna – också de behöver omvändelsen till Jesus Kristus (kap 9-11) – och sist en del med förmaningar om vad livet med Jesus innebär (kap 12-16).

Ingen av Bibelns böcker uttrycker så klart vad det är att vara kristen.

I sin bok ”Förstår du vad du läser” utgår Ivan Hellström just från den versen, 1:16, som blev så betydelsefull för Luther och reformationen, och ser fem delar i Romarbrevet.

  1. Behovet av frälsningen – hos hedningar (1:18-32), hos judar (2:1-3:8) och hos alla (3:9-20). Behovet avslöjas genom Guds lag, som visar att vi inte själva klarar att leva så som Gud hade velat. Vi behöver hjälp.
  2. Vägen till frälsningen – ”rättfärdiggörelse genom tro” definieras (3:21-31), illustreras (4:1-25) och bekräftas (5:1-21).
  3. Livet i frälsningen – förutsättningen för tron (6:1-7:6), kampen i tron (7:7-25) och kraften i tron (8:1-39), som är vad Anden ger och gör.
  4. Kallelsen till frälsningen – Gud handlar suveränt (9:1-29), människan har sitt ansvar (9:30-10:21) och Israel är inte förkastat (11:1-36).
  5. Tillämpningen av frälsningen – varje kristen är en tjänare (kap 12), en medborgare (kap 13) och har syskon (kap 14 & 15).

Brevet är verkligen till dig 

Även om Romarbrevet är en systematisk utredning av trons viktigaste sanningar, är det mycket personligt. Jag önskar vi kunde sitta ner tillsammans och gå igenom bit för bit. Inte allt är så lätt att förstå – det är ju ca 1966 år sen det skrevs! Men att ta till sig dess innehåll är livsviktigt för varje människa. Så läs det om och om igen, anteckna och stryk under, fundera och be över det du läser. Ta gärna råd från en erfaren kristen om vilka Romarbrevets pärlor är, och dela dem med dina kristna kompisar. 

Lycka till med läsningen! Något mycket fint väntar dig – för resten av livet.