Vi i Sverige tar idag mycket för givet. Utbildning, välutvecklad sjukvård och ett rättssystem för alla är bara några exempel. Allt detta är ringar på vattnet av det som den tidiga kyrkan var med och grundade. 

Den tidiga kyrkans framväxt är för mig ett av de starkaste bevisen för att Jesus faktiskt är den han sa sig vara. De första kristna var inte några framstående människor med makt. Nej, de var enkla personer från enkla förhållanden och ganska obetydliga i maktens ögon. Ganska lika Jesus själv. Jesus kom från Nasaret i Galileen. En liten by i en avlägsen del av ett litet land i det stora Romarriket. Han var timmerman och inte en person från maktens korridorer. Ändå är han den person som enskilt kommit att påverka världen mest. På samma sätt är det med hans efterföljare. I världens ögon obetydliga människor utan mänsklig makt och som dessutom levde under stor förföljelse under kyrkans 300 första år. Och med ett mänskligt perspektiv: Varför skulle någon vilja bli en del av kyrkan? Det gav ingen makt, ingen status utan troligtvis förföljelse i stället.

Omsorg om sin nästa

Trots detta började kyrkan växa. Först i tusental, sen i tiotusental och så småningom i både hundratusental och miljontal människor. Givetvis är det ett verk av den helige Ande, men det fanns också något som var unikt för de kristna: omsorgen om sin nästa. 

Harvard, Yale, Princeton, Oxford och Cambridge har alla det gemensamt att de startades av kristna.

De tidiga kristna tog sig an de svagaste i samhället. Änkor, sjuka, prostituerade, ja även de som ingen annan ville ta i med tång. Och denna kärlek, inte bara till sina egna, utan också till de marginaliserade, ledde till att människor kom till tro på Jesus. De hade ju fått erfara Guds kärlek genom hans lärjungars gärningar. Kärleken till sin nästa är något Jesus uppmanar sina lärjungar att praktisera och det är något som genomsyrat kyrkan i stora delar av dess historia.

De kristnas verk…

Människor fick sina liv förvandlade genom vad de kristna gjorde, och människor får även idag sina liv förvandlade av de kristnas verk och de möten med Jesus som dessa leder till. Det är med detta som motivation som kyrkan tog initiativ till att starta sjukhus dit alla var välkomna, inte bara de med pengar. Det är med detta som motivation som kyrkan tog initiativ till att erbjuda skola och utbildning inte bara för de högt uppsatta familjerna utan för alla. För om nu alla människor var skapta till Guds avbild, älskade med en kärlek så stor att Jesus hade dött för dem, då skulle alla Guds avbilder ha möjlighet att få sjukvård, utbildning med mera.

…lever kvar än idag

Studerar vi dagens stora lärosäten är majoriteten av de tidiga lärosätena startade av kristna organisationer och rörelser. Harvard, Yale, Princeton, Oxford och Cambridge har alla det gemensamt att de startades av kristna. Det var människor som levde i tro på Gud som världens skapare och Jesus som världens Messias. Det var därför som de ansåg det viktigt att forska och bedriva vetenskap – för att förstå Guds skapelse – och att undervisa och utbilda fler – både i vem Gud är, och i andra ämnen. Den kristna tron har fått forma samhällen och institutioner. Den kristna tron har inte bara bidragit till, utan gått i bräschen för mycket av det som vi tar som självklara byggstenar i det numera sekulära Sverige – och hela västvärlden för den delen. Sjukvård, skola och rättssystem är format av kristet tänkande.

Åker vi över Atlanten till USA blir detta ännu tydligare. Los Angeles, San Francisco, San Jose, Sacramento eller den bästa, Corpus Christi (Kristi kropp), är alla städer i USA vars namn har sin grund i den kristna tron. Men även skolor och sjukhus har vanligt återkommande namn med starka associationer till den kristna tron.

Mer än vi tror

Den kristna tron har präglat vårt samhälle så mycket mer än vad de flesta är medvetna om. Och för mig har det blivit ett bevis på att Jesus inte ”bara” kan ha varit en enkel timmerman från en avlägsen by i en avlägsen del av ett avlägset land i det mäktiga romerska imperiet. För mig har det blivit ett bevis på att kyrkan och kyrkans verk inte bara är ett verk skapat av människohand utan en rörelse startad och ledd av Gud själv.

Foto: Ryoji Iwata, Unsplash
Jonatan Janerheim
Örkelljunga
DELA
Föregående artikelSommartips!
Nästa artikelTill vem skulle vi gå?