Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna. (Luk 24:27)

Jesus i Gamla testamentet? Känns det inte lite som en efterhandskonstruktion? Är det inte något som kyrkan skulle kunna ha hittat på för att det verkar häftigt och övertygande? Profetior och tecken i gamla skrifter – sådant väcker alltid uppmärksamhet. Eller är det kanske mer av önsketänkande? Visst känns den kristna tron mer trovärdig om det som Jesus gjorde stod beskrivet hundratals år i förväg. Så därför vi vill gärna att det ska vara så. Men är det rätt att tolka texterna så?

Frågan är befogad, absolut. Men det finns faktiskt ett enkelt svar. En nyckel när det gäller hur vi ska förstå Gamla testamentet är att se hur Jesus förstod Gamla testamentet. I samtalet med två lärjungar på väg till Emmaus precis efter sin uppståndelse är han väldigt tydlig med detta. Han menar att det står om honom i alla böckerna i GT. Detta är den tolkningsnyckel eller de glasögon vi får ha när vi läser Gamla testamentet. Jesus säger att vi ska göra så.

Det känns inte självklart för mig – men verkar glasklart för Jesus.

Jesus är faktiskt nästan märkligt frimodig när det gäller att tolka in sig själv GTs texter, kan man tycka. Samma kväll som han pratat med Emmaus-vandrarna förklarar han för hela lärjungaskaran: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. … Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda (Luk 24:44b, 46b). Det här är väldigt intressant! För var i GT står det att Messias ska uppstå på tredje dagen? Ingenstans, om du inte använder de där GT-glasögonen vi fått av Jesus. Men om vi utgår från att GT handlar om honom, så som han gör… då kan vi hitta det. Dessutom hjälper Jesus oss den här gången. I Matt 12:40 säger han: liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så ska Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Berättelsen om Jona säger alltså att Messias ska uppstå på tredje dagen! Det känns inte självklart för mig – men verkar glasklart för Jesus. Gång på gång gör både han själv och författarna till Nya testamentet liknande kopplingar. Därför kan vi också frimodigt leta efter och hitta Jesus i Gamla testamentet. Då gör vi som Jesus.

Foto: Aaron Burden, unsplash.com
Jakob Andersson
Redaktionschef för Insidan 2014-2023 men arbetar numera på Strandhems bibel- & lärjungaskola samt med Ledarutbildningen. jakob.andersson@strandhem.nu
DELA
Föregående artikelJosef – en förebild för Jesus
Nästa artikelGlädje som får växa