Det kan vara lätt att bli missmodig när man tittar på kyrkans framväxt i Sverige. Håller kristendomen på att försvinna? Om vi lyfter blicken och tittar runt i världen är svaret nej. Den kristna kyrkan är verkligen inte död!

Jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå (Joh 15:16). Tvärtemot vad man kan tro om man blickar ut i Sverige, Norden, Europa och västvärlden växer den kristna kyrkan starkt globalt. Det har aldrig funnits så många kristna som i vår tid, och kyrkan har aldrig växt så kraftigt som den gör just nu. Fler folk än någonsin tidigare har nåtts av evangeliet om den uppståndne Jesus Kristus och fler människor än någonsin har fått bibelöversättningar och bestående kyrkor i sin region. Vid millennieskiftet hade 90% av de som någonsin nåtts av evangeliet gjort det under 1900-talet, och den väckelsen har fortsatt även under 2000-talet.1

10 000

Inte minst gäller detta de länder och områden där islam har haft starka fästen. Där har kyrkan växt explosionsartat de senaste 20 åren. Det beräknas att fler muslimer har vänt om till Jesus på 2000-talet än det sammanlagt gjort tidigare i världshistorien!2 Totalt uppskattar man att i alla fall cirka 10.000 personer per dygn vänder om till Jesus Kristus. Det är förstås svårt att uppskatta exakta siffror, och det är lätt att ta till överdrivet positiva rapporter i vårt land, som är svältfött på nyheter om väckelse. Därför ska man vara försiktig med siffror och läsa dem medveten om att det är uppskattningar det handlar om – om än ofta kvalificerade sådana.

Asien och Afrika

Ungefär 1/3 av jordens befolkning är kristen. Kyrkan växer starkt på alla kontinenter utom Europa, där tillväxttakten bara har varit 0,16% under 1900-talet. I Afrika uppskattas antalet kristna till runt 400 miljoner i dag (ungefär 1/3 av Afrikas befolkning), jämfört med cirka 9 miljoner år 1900. I Asiens mest folkrika land Kina kallar runt 5% av befolkningen sig kristna. Tillväxttakten av kristna är i både Kina och vissa delar av Afrika uppe i 7%, vilket är mycket högt, också om man ser till de höga födelsetalen i Afrika.3 I Latinamerika uppskattades antalet kristna 2010 till cirka 90%. En annan grupp, om än inte lika stor, av snabbt växande kristna är de så kallade messianska judarna, det vill säga judar som börjar tro på Jesus som Messias.

Om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt. Men om det är från Gud, då kan ni inte krossa dem

Är det verkligen sant?

När man räknar antalet kristna brukar man räkna de som döpts eller är kulturellt kristna. En absolut majoritet av Sveriges befolkning räknas därför som kristna enligt dessa metoder. Ett mer intressant sätt att mäta antalet utövande kristna är att räkna antalet kyrkobesökare. Även här ser vi höga siffror; vissa menar att upp emot 70% av befolkningen i Afrika söder om Sahara regelbundet går i kyrkan. För vissa länder i Sydamerika är den siffran enligt samma uppskattning 50%. Eftersom den kristna kyrkan har växt mycket de sista årtiondena kan vi räkna med att många i dag är kristna på grund av att de faktiskt själva konverterat.

Ostoppbart

Många kan nog instämma med den judiske rabbinen Gamaliels ord om den lilla sekt som började med en snickare från Nasaret och fortsatte med några fiskare från Galileen: …om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt. Men om det är från Gud, då kan ni inte krossa dem (Apostlagärningarna 5:38-39). Jesus ord om att apostlarna och deras efterföljare ska vittna om honom och bära frukt ser vi i dag uppfyllas i världen. Det mest uppmuntrande är dock inte alla siffror och statistik om hur kristendomen växer. Det är Jesus själv och hans löften till oss, han som älskar oss och har utgett sig själv för oss för att vi ska ha liv och liv i överflöd.

1          Sahlberg, Missionens Historia, Libris, Örebro: 1999.

2         wikipedia.org, 2018-04-20. Många av siffrorna om tillväxt kommer från Pew Research Center. Liknande siffror presenteras i Sahlbergs bok, se not 1. Islam är i dag enligt många beräkningar den snabbast växande religionen, som runt 2050 beräknas ha vuxit ifatt kristendomen, om nuvarande tillväxttakt bibehålls.

3          Hagström, Faktorer bakom tillväxten i Mekane Yesuskyrkans centrala synod 2004-2009. Ingång, Johannelunds teologiska skriftserie, 2/2010.